Kan inneholdeSkal ikke inneholde
Hageavfall
✅ Kvist
✅ Greiner
✅ Røtter
✅ Gress
✅ Planter
✅ Blomster
✅ Løv
❌ Steiner
❌ Jord
❌ Frukt
❌ Grus
❌ Betong
❌ Øvrige typer avfall
Blandet avfall

✅ Klær
✅ Bøker
✅ Leker
✅ Annet som ikke har egen fraksjon
❌ Farlig avfall
❌ Impregnert trevirke
❌ Flytende avfall
❌ Gips
❌ Isolasjon
❌ Masser
❌ Matavfall
❌ EE-avfall
❌ Våtorganisk avfall
❌ Hageavfall
❌ Dekk
❌ Batterier
Blandet treverk

✅ Rent treverk
✅ Treverk med lakk, maling, beis
✅ Laminat
✅ Paller
✅ Emballasje
✅ Byggematerialer
✅ Rivingsvirke og kapp
✅ Sponplater
✅ Kryssfinerplater
✅ Limtre
✅ Parkett
❌Impregnert trevirke
❌Vinduskarmer med glassruter av isoler
❌Gulvbelegg med ftalater
❌Greiner, kvister og trestammer
❌Gips
❌MDF-plater
❌Siporex
❌Asfalterte plater
❌Brannhemmende plater
❌Laminat med formaldehyd
Tunge masser
✅ Masser av jord og grunn
✅ Forurensede muddermasser
✅ Lett forurenset betong
✅ Forurensede gravemasser
✅ Bunnaske, ikke farlig avfall
✅ Sandblåsesand, ikke farlig avfall
✅ Fliser
❌ Mørtel som ikke er herdet
❌ Restavfall
❌ Farlig avfall
❌ Organisk materiale
❌ Øvrig avfall
Betong uten armering
✅ Betong uten armering❌ Armeringsjern
❌ Andre masser
Betong med armering
✅ Betong med armering❌ Andre masser
Impregnert treverk
✅ CCA-impregnert treverk
✅ Kobberimpregnert treverk
❌ Kreosotimpregnert treverk som jernbanesviller, lysstolper m.m
Isolasjon
✅ Steinull (Rockwool)
✅ Mineralull
✅ Glassvatt (Glava)
✅ Steinull (Paroc)
✅ Fraksjoner med tjærepapp er tillatt
❌ Isolasjonsmaterialer med farlige stoffer
❌ Isopor (EPS, XPS)
❌ Øvrig avfall
Papp og papir
✅ Brevpapir/kopipapir
✅ Konvolutter
✅ Datalister
✅ Makulert papir
✅ Bølgepapp
✅ Skylt drikkekartong, eggkartong og annen emballasje til for eksempel frokostblandinger, egg, pizza, sko og lignende
✅ Aviser, tidsskrifter, ukeblader og reklame
✅ Pocketbøker
✅ Poser og sekker 
✅ Omslagspapir
✅ Transport- og inneremballasje av støpt fiber
✅ Eksponeringsemballasje
✅ Pappkasser til å transportere blant annet møbler, hvitevarer, sportsartikler, klær, mat og drikkevarer
❌ Laminater og produkter som inneholder plast
❌ Vått, sølete/fettete papp og papir
❌ Laminater og produkter som inneholder plast
❌ Vått, sølete/fettete papp og papir
❌ Papir sammensatt med for eksempel plastrygg, metallrygg eller omslag
❌Tørkepapir og servietter
❌ Matpapir
❌ Gavepapir
❌ Bøker (som ikke er pocket)
❌ Annet avfall
Plast

✅ Stroppebånd, flasker og kanner (PE og PP)
✅ Kasser og brett (PE og PP)
✅ PVC plast
✅ Plastbeger og potter
✅ Spann, brett og hylser
✅ Plastfolie      
✅ Mykplast som vednett, hageslanger
✅ Hardplast så som hagemøbler, leker
✅ Møkkete plast som ikke lar seg materialgjenvinne.
✅ Rundballefolie, hvit
✅ Rundballefolie, farget
✅ Rundballenett
✅ Fiberduk
✅ Solfangerfolie
✅ Plastfolie
✅ Transportfolie
✅ Strekkfilm
✅ Bobleplast
✅ Krympeplast
✅ Plastsekker/-poser
✅ Kun ren EPS emballasje
✅ Forsekker
✅ Gjødselsekker
✅ Andre tomme storsekker av PP
❌Emballasje som rommer mer enn 100L
❌XPS, EPS og isopor
❌Kompositter
❌Plast med ftalater eller bromerte flammehemmere
❌Farlig avfall eller farlig avfall emballasje
❌Store presenninger
❌Lange rør
❌Jord, sand og andre forurensninger
❌Annet avfall
❌Dekk
Isopor / EPS
✅ XPS som for eksempel markplater
✅ EPS / Isopor
❌ Markplater som er produsert før 2002
❌ Andre typer avfall
Baderomsmiks
Gips med fliser


✅ Fukt
✅ Trefliser
✅ Plastfragmenter
✅ Klinkerfliser
✅ Metall
✅ Isolasjonsrester
✅ Rester av farlig avfall
✅ Armering
✅ Betong
✅ Varmekabler
✅ Gipsrester
✅ Trevirke
✅ Riverester
❌ Andre typer avfall
❌ Batterier
EE-avfall

✅ Husholdningsapparater
✅ Datamaskiner, telefoner og kontorutstyr
✅ TV-er og monitorer
✅ Kabler og ledninger
✅ Lyd- og bildeutstyr
✅ Elektrisk og elektronisk verktøy
✅ Lyskilder montert i armatur og belysningsutstyr
✅ Elektroniske leker, fritids- og sportsutstyr
✅ Medisinsk el-utstyr
❌ Batterier
❌ Emballasje
❌ Farlig avfall
❌ Blybatterier (bilbatteri)
❌ Løse lysstoffrør, lyspærer
❌ Alle andre typer avfall
Jern og metall
✅ Aluminium
✅ Jern
✅ Stål
✅ Kobber
✅ Bly
✅ Sink
✅ Messing
✅ Tomme og tørre malingsbokser
✅ Stålbånd
✅ Rustfrie og syrefaste materialer
✅ Barnevogner
✅ Sykler
❌ EE-avfall
❌ Keramikk
❌ Porselen
❌ Ildfaste former og glass
❌ Speil
❌ Produktrester og annet avfall
Ren tørr gips

✅ Ren gips
✅ Gips belagt med strie, tapet og maling
✅ Kroker, skruer, spiker som sitter fast på gipsen
❌ Gips med fliser
❌ Baderomsmiks
❌ Andre typer avfall
❌ Vått gipsavfall
❌ Andre bygningsmaterialer
Asbest

✅ Asbest
✅ Eternit 
✅ Internit 
✅ Asbestolux 
✅ Pernit

Må pakkes i spesial Asbest sekk
❌ Andre typer avfall
Dekk
✅ Bildekk
✅ Traktordekk
✅ Lastebildekk
✅ Anleggsmaskindekk
❌ Transportbånd
❌ Gummibelter fra maskiner
❌ Skytematter
❌ Gummigranulat
❌ Blandet gummiavfall
❌ Andre avfallstyper
❌ Felger
Glass- og metallemballasje
✅ Glassflasker
✅ Syltetøyglass
✅ Hermetikkbokser
✅ Annen glass- og metallemballasje
❌ Poser, sekker, papp og/eller annen emballasje
❌ Porselen/keramikk
❌ Ildfaste former og glass
❌ Speil 
❌ Glass-/metallemballasje som inneholder, eller har inneholdt helse og/eller miljøskadelige stoffer
❌ Maling- og lakkemballasje
❌ Lysstoffrør og lyspærer
❌ Glass/metall som inneholder, eller har inneholdt legemidler eller produkter fra farmasi / laboratorier
❌ Produktrester og annet avfall
Takpapp
✅ Takpapp/tjærepapp produsert etter 1960❌ Takstein
❌ Isolasjon
❌ EPS
❌ Plast
❌ Metall
❌ Takpapp/tjærepapp produsert før 1960