Gips, tørr og ren – sorteringsguide

Små eller store biter av tørr og ren gips uten fliser eller annen forurensning fra organiske materialer. Er kildesortert. Stammer typisk fra bygg- og anleggsbransjen.

Kan inneholdeSkal ikke inneholde
✅ Ren gips
✅ Gips belagt med strie, tapet og maling
✅ Kroker, skruer, spiker som sitter fast på gipsen
❌ Gips med fliser
❌ Baderomsmiks
❌ Andre typer avfall
❌ Vått gipsavfall
❌ Andre bygningsmaterialer

Innsamling og håndtering av ren og tørr gips

Ren og tørr gips blir transportert til et behandlingsanlegg som kan håndtere avfallet i henhold til avfallsforskriften. Hos avfallsmottaket vil gipsen bli sortert og kvernet. Eventuell overflate av strie, papp eller lignende blir fjernet.

Dersom kriteriene som stilles i avfallsforskriftens 9. kapittel punkt 2.2.1 er oppfylt, kan gips overleveres til deponier som håndterer ordinært avfall.

Gjenvinning av tørr og ren gips

Tørr og ren gips kan gjenvinnes og komme til nytte på andre områder. Eventuelle overflatematerialer som strie kan bli separert fra gipsen og gå til energigjenvinning.

Selve gipsen kan også komme til nytte, da den kan blandes inn i sementblandinger og på den måten erstatte ny gips.

Hva skjer ved avvik?

Hvis man ikke leverer inn avfallet i henhold til kravene som stilles for ren og tørr gips, kan man måtte betale et feilsorteringsgebyr. Man kan også regne med å måtte betale et gebyr som går til fjerning av feilsortert avfall.

Annen nyttig informasjon

I avfallsforskriftens niende kapittel kan du lese mer om hvilke kvalitetskrav som stilles ved innlevering av avfall. Merk også at gips i seg selv ikke er farlig, men at materialet noen ganger kan føre til irritasjon ved hudkontakt. Man bør også unngå å puste inn gipsstøv.