Impregnert treverk – sorteringsguide

Impregnert treverk benyttes hyppig til terrasser, gjerder, stolper og annet treverk som brukes utendørs. Materialet regnes som farlig avfall, og omfattes derfor av deklarasjons- og leveringsplikten som finnes i avfallsforskriften.

Kan inneholdeSkal ikke inneholde
✅ CCA-impregnert treverk
✅ Kobberimpregnert treverk❌ Rent treverk
❌ Behandlet treverk
❌ Kreosotimpregnert treverk som jernbanesviller, lysstolper m.m
❌ Alt øvrig avfall

Innsamling

Trykkimpregnert treverk samles vanligvis inn med lift- og krokcontainere. Alt skal sorteres som farlig avfall. Etter transport til avfallsmottak, vil materialet eventuelt behandles før det fraktes videre til et godkjent behandlingsanlegg.

Gjenvinning av ubehandlet trevirke

Trykkimpregnert treverk vil ofte kvernes før det går til forbrenning. I mange tilfeller er materialet egnet for energigjenvinning hos godkjente behandlingsanlegg.