Baderomsmiks – sorteringsguide

Baderomsmiks avfall er en type avfall som oppstår ved baderomsrenoveringer. Det består av en blanding av gips, fliser, betong, armering, varmekabel og andre materialer som brukes i disse prosjektene. Innsamling av baderomsmiks avfall skjer ved at byggeprosjektene samler avfallet i containere eller sekker, som så tas til et godkjent deponi eller avfallsbehandlingsanlegg.

Kan inneholdeSkal ikke inneholde
Gips med:
✅ Fukt
✅ Trefliser
✅ Plastfragmenter
✅ Klinkerfliser
✅ Metall
✅ Isolasjonsrester
✅ Rester av farlig avfall
✅ Armering
✅ Betong
✅ Varmekabler
❌ Andre typer avfall

Er ikke gjenvinning av baderomsmiks mulig?

Nei, gjenvinning av baderomsmiks avfall kan være en utfordring. Materialene som består av gips, fliser, betong, armering, varmekabel osv kan være vanskelig å adskille fra fragmenter av uønskede materialer med fukt, rester av isolasjon eller lignende. Å fjerne disse uønskede fragmentene kan være tidkrevende og kostbart, derfor kan det være vanskelig å gjenvinne baderomsmiks avfall på en effektiv måte.

Hva skjer ved feilsortering?

Dersom du skulle sortere gips med fukt, fliser eller andre uønskede fragmenter feil (for eksempel sammen med ren og tørr gips), kan du måtte betale et feilsorteringsgebyr. Noen ganger må man også betale et eget gebyr for fjerning av det feilsorterte avfallet.