Plastavfall – sorteringsguide

Plastavfall refererer til en kategori av avfall som består av plastmaterialer eller produkter. Dette kan være alt fra emballasje, flasker, plastposer og leker til elektronikk og husholdningsartikler laget av plast.

Kan inneholdeSkal ikke inneholde
✅ Stroppebånd, flasker og kanner (PE og PP)
✅ Kasser og brett (PE og PP)
✅ PVC plast
✅ Plastbeger og potter
✅ Spann, brett og hylser
✅ Plastfolie      
✅ Mykplast som vednett, hageslanger
✅ Hardplast så som hagemøbler, leker
✅ Møkkete plast som ikke lar seg materialgjenvinne.
✅ Rundballefolie, hvit
✅ Rundballefolie, farget
✅ Rundballenett
✅ Fiberduk
✅ Solfangerfolie
✅ Plastfolie
✅ Transportfolie
✅ Strekkfilm
✅ Bobleplast
✅ Krympeplast
✅ Plastsekker/-poser
✅ Kun ren EPS emballasje
✅ Forsekker
✅ Gjødselsekker
✅ Andre tomme storsekker av PP
❌Emballasje som rommer mer enn 100L
❌XPS, EPS og isopor
❌Kompositter
❌Plast med ftalater eller bromerte flammehemmere
❌Farlig avfall eller farlig avfall emballasje
❌Store presenninger
❌Lange rør
❌Jord, sand og andre forurensninger
❌Annet avfall
❌Dekk

Sortering og gjenvinning

Plastavfall kan være enten kildesortert eller blandet, og kan være både husholdnings- og industriavfall. Det kan være både biologisk nedbrytbare og ikke-nedbrytbare plastmaterialer, avhengig av type. Behandlingen av plastavfall varierer, men kan inkludere gjenvinning, brenning eller deponering.

Plastavfall kan med fordel sorteres i big bags, sekkestativ eller containere for henting. Materialet vil bli gjenvunnet til nye produkter av plast, så lenge dette er mulig. Alternativt går materialet til energigjenvinning.