Isolasjon – sorteringsguide

Isolasjon fra bygninger kan inneholde miljøfarlige stoffer, og må i enkelte tilfeller sorteres for seg selv. Noen former for isolasjon skal sorteres som farlig avfall, mens andre kategoriseres som restavfall.

Kan inneholdeSkal ikke inneholde
✅ Steinull (Rockwool)
✅ Mineralull
✅ Glassvatt (Glava)
✅ Steinull (Paroc)
✅ Fraksjoner med tjærepapp er tillatt
❌ Isolasjonsmaterialer med farlige stoffer
❌ Isopor (EPS, XPS)
❌ Øvrig avfall

Hva slags isolasjon er restavfall?

Blåst isolasjon som stammer fra nybygg

Hva slags isolasjon regnes som farlig avfall eller er ikke egnet for restavfall?

  • Eldre isolasjon som inneholder KFK, HKFK eller bromerte flammehemmere i  konsentrasjonsverdier som overgår 0,1 % (dette kan du finne informasjon om i datablad for produktet eller gjennom analyse)
  • Steinull- og glassisolasjon skal ikke i restavfall på grunn av høyt innhold av klor som kan avgi farlig utslipp ved forbrenning. Skal i container eller avfallssekk for videre håndtering hos avfallsmottak.

Innlevering og behandling av isolasjon

Det kan være gunstig å samle isolasjon i en større beholder (som en stor big bag / avfallssekk) eller container før levering til avfallsmottak. Husk på at farlig avfall må deklareres før det leveres til et egnet mottak.

Hva som er riktig håndtering av isolasjonsmaterialer avhenger av hva slags isolasjon det er snakk om. Det viktigste er å sørge for at steinull- og glassisolasjon – samt isolasjon med bromerte flammehemmere, KFK eller lignende – ikke havner i restavfallet.

Gjenvinning av isolasjon

Isolasjon som leveres som restavfall vil forbrennes, og kan bidra til varmeproduksjon. Dette kan være gunstig for miljøet, siden man kan erstatte mengden fossilt brensel som benyttes til samme formål.

Farlig avfall behandles videre av avfallsmottaket, der deler og fragmenter som kan komme til nytte blir gjenvunnet. Det som ikke kan gjenvinnes vil bli deponert hos et godkjent avfallsdeponi.

Hva skjer hvis man feilsorterer isolasjon?

Dersom du feilsorterer avfall kan du risikere å få et sorteringsgebyr. Sørg derfor for at du undersøker hva slags isolasjon du skal kaste, slik at sorteringen blir korrekt.