Blandet avfall (Restavfall) – sorteringsguide

Hva er restavfall?

Inkluderer forskjellige avfallsorter som ikke kan gjenvinnes, eller som må sorteres ytterligere før gjenvinning er mulig.

Kan inneholdeSkal ikke inneholde
✅ Ordinært blandet avfall som kan sorteres❌ Farlig avfall (Asbest, maling, batterier …)
❌ Impregnert treverk
❌ Flytende avfall
❌ Gips
❌ Isolasjon
❌ Masser (fliser, jord, stein, takstein, betong …)
❌ Matavfall
❌ EE-avfall
❌ Våtorganisk avfall
❌ Hageavfall
❌ Dekk

Hvordan samles restavfall inn?

Restavfall kan samles i en rekke ulike beholdere – inkludert sekker og containere. Beholder vil typisk være mellom 360 og 1 000 liter, eller 8 til 40 m3 om det er snakk om containere.

Merk deg at det ikke er lovlig å kaste restavfall i ikke-transparente fargede eller svarte sekker.

Behandling av restavfall

Når restavfall mottas hos avfallsmottaket vil det kontrolleres visuelt, og eventuelle materialer som er mulig å gjenvinne vil sorteres ut. Alt som ikke kan gjenvinnes prosesseres deretter som brennbart avfall.

Om restavfallet inneholder materialer som ikke er mulige å gjenvinne eller benytte til energigjenvinning, blir det viderelevert til godkjent mottak. Unntaksvis kan restavfall som er nedbrytbart bli levert til deponi.

Hvordan gjenvinnes restavfall?

Restavfall som blir sortert videre til materialgjenvinning vil gjenvinnes i henhold til det aktuelle materialets gjenvinningsprosedyrer. Er restavfallet brennbart vil det videreføres til energigjenvinning.

Hva skjer ved avvik?

Dersom man leverer inn restavfall som ikke samsvarer med kravene, kan man motta et sorteringsgebyr.