EE-avfall – sorteringsguide

EE-avfall kan beskrives som avfall det kan gå elektrisk strøm gjennom, altså elektroniske produkter. Avfallet behandles i henhold til returordningene som beskrives i avfallsforskriftens kapittel 1.

Kan inneholdeSkal ikke inneholde
✅ Husholdningsapparater
✅ Datamaskiner, telefoner og kontorutstyr
✅ TV-er og monitorer
✅ Kabler og ledninger
✅ Lyd- og bildeutstyr
✅ Elektrisk og elektronisk verktøy
✅ Lyskilder montert i armatur og belysningsutstyr
✅ Elektroniske leker, fritids- og sportsutstyr
✅ Medisinsk el-utstyr
❌ Emballasje
❌ Farlig avfall
❌ Blybatterier (bilbatteri)
❌ Løse lysstoffrør, lyspærer
❌ Alle andre typer avfall

Mange avfallsmottak tar imot alle former for EE-avfall, og disse karakteriseres og stilles krav til i henhold til avfallsforskriften. Det skilles mellom åtte grupper EE-avfall:

· Lyskilder

· TV-er og monitorer: Skjermer, utstyr og monitorer med mål som overstiger 100 cm2

·  Store elektroniske enheter (industriutstyr)

· Andre store produkter: Store elektroniske produkter med ytre mål overstiger 50 cm – som hvitevarer

· Telekommunikasjons- og IT-utstyr: Småelektronikk med maksimalt ytre mål på mindre enn 50 cm

· Varme- og kuldemøbler: Kulde- eller varmeutstyr

· Andre små elektroniske enheter: Små produkter der det lengste ytre målet er mindre enn 50 cm

· Kabler og ledninger: Store industrikabler

Innlevering og håndtering av EE-avfall

Under innsamling av EE-avfall er det viktig å håndtere avfallet på en slik måte at det ikke kan utgjøre en trussel for levende skapninger eller natur. Det samme gjelder transport av EE-avfall.

Det finnes forskjellige krav når det kommer til emballasje for ulike typer EE-avfall.

EE-avfall transporteres til et avfallsanlegg for videre sortering, og blir deretter levert til anlegg som kan håndtere korrekte miljøsaneringstiltak eller videre behandling av avfallet. Behandling skal skje i henhold til kapittel 1 i avfallsforskriften.

Eventuelle komponenter som kan karakteriseres som farlige skal sorteres ut og destrueres eller behandles på egnet måte.

Slik gjenvinnes EE-avfall

Det finnes ulike rutiner for ulike undergrupper av EE-avfall når det kommer til gjenvinning. Disse kan du lese mer om under hver enkelt kategori.

Hva er konsekvensene ved avvik i leveringen av EE-avfall?

Dersom EE-avfall ikke leveres i henhold til avtalen, kan man motta et avviksgebyr. Hvis EE-avfallet blir levert i emballasje kan man også motta et sorteringsgebyr. Er EE-avfallet knust må det håndteres på særskilt måte, noe som også kan medføre et ekstra gebyr.

Annen nyttig info

Returordningen for batterier reguleres i kapittel 3 i avfallsforskriften, og det samme gjelder faglig avfall (transport av sistnevnte reguleres i ADR-regelverket).

Merk at EE-avfall kan inneholde mange farlige komponenter og stoffer, og enkelte av disse kan karakteriseres som miljøgifter.