Asbest – sorteringsguide

Asbest er et naturlig forekommende mineral som tidligere har blitt brukt i byggematerialer som isolasjon, tekstiler og komponenter i tak, gulv og vegger. Det er kjent for å være svært farlig for helsen, da det kan forårsake lungesykdommer som kreft og asbestose.

Kan inneholdeSkal ikke inneholde
✅ Asbest
✅ Eternit 
✅ Internit 
✅ Asbestolux 
✅ Pernit
❌ Andre typer avfall

Asbest er fortsatt å finne i mange eldre bygninger, og det er viktig å håndtere det på en trygg måte for å unngå å frigjøre det i lufta. Hvis du mistenker at et byggemateriale inneholder asbest, bør du ikke røre det og la en profesjonell håndtere det.

Asbest i byggematerialer regnes som farlig avfall, og omfattes derfor av deklarasjons- og leveringsplikten som finnes i avfallsforskriften.

Asbest skal pakkes inn i samsvar med lover og regler, det vil si at emballasjen skal være hel og tåle eventuelle belastninger under transporten og håndteringen ved mottaksanlegget.

Asbestholdig avfall skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og merkes tydelig med «asbest» før det leveres til avfallsmottaket. Større mengder kan stables på paller, men da må hele pallen også pakkes inn i to lag med bygningsplast, og alle skjøter og bretter skal tapes med sterk teip. Det skal transporteres i egnede kjøretøy, det er ikke nødvendig med ADR godkjenning.

Avfall skal merkes med riktig avfallsstoffnummer, type avfall og deklarasjonsnummer.

Hva skjer ved feilsortering av asbest?

Dersom du skulle sortere asbest feil (for eksempel sammen med masser eller blandet avfall), kan du måtte betale et feilsorteringsgebyr. Noen ganger må man også betale et eget gebyr for fjerning av det feilsorterte avfallet.