Papp, papir og kartong – sorteringsguide

En stor del av avfallsmengdene til private og bedrifter består som regel av papp, papir og kartong. Mange av produktene vi kjøper leveres i nettopp papp eller kartong, noe som gjør avfallstypen svært vanlig.

Papp, papir og kartong kan gjenvinnes og bli til nye produkter. Dette er bra for miljøet, siden man kan spare naturens ressurser når nye produkter skal produseres. Her skal vi se nærmere på hvordan du sorterer noen vanlige former for papp og papir!

Kan inneholdeSkal ikke inneholde
✅ Brevpapir/kopipapir
✅ Konvolutter
✅ Datalister
✅ Makulert papir
✅ Bølgepapp
✅ Skylt drikkekartong, eggkartong og annen emballasje til for eksempel frokostblandinger, egg, pizza, sko og lignende
✅ Aviser, tidsskrifter, ukeblader og reklame
✅ Pocketbøker
✅ Poser og sekker 
✅ Omslagspapir
✅ Transport- og inneremballasje av støpt fiber
✅ Eksponeringsemballasje
✅ Pappkasser til å transportere blant annet møbler, hvitevarer, sportsartikler, klær, mat og drikkevarer
❌ Laminater og produkter som inneholder plast
❌ Vått, sølete/fettete papp og papir
❌ Laminater og produkter som inneholder plast
❌ Vått, sølete/fettete papp og papir
❌ Papir sammensatt med for eksempel plastrygg, metallrygg eller omslag
❌Tørkepapir og servietter
❌ Matpapir
❌ Gavepapir
❌ Bøker (som ikke er pocket)
❌ Annet avfall

Sortering og levering

Blandet papp og papir kan sorteres i praktiske PP-sekker (store avfallssekker eller big bags) eller lignende. Når avfallet ankommer avfallsmottaket, vil det typisk bli gjennomgått manuelt og deretter finsortert.

Gjenvinning av blandet papp og papir

Papp og papir blir som regel presset til komprimerte baller som kan selges videre til papir- og pappfabrikker. Materialet er egnet for gjenvinning, og kan for eksempel bli til toalettpapir, kontorark eller lignende.