Jern og metaller – sorteringsguide

Jern og metaller finnes i svært mange produkter og komponenter. Ved å sortere metaller og jern og levere materialene til gjenvinning, kan du sørge for at de kan benyttes i produksjon av nye produkter.

Metaller samles i krokcontainere, eller på gjenvinningsstasjoner og blir deretter videresolgt til materialgjenvinning.

Kan inneholdeSkal ikke inneholde
✅ Aluminium
✅ Jern
✅ Stål
✅ Kobber
✅ Bly
✅ Sink
✅ Messing
✅ Tomme og tørre malingsbokser
✅ Stålbånd
✅ Rustfrie og syrefaste materialer
✅ Barnevogner
✅ Sykler
❌ EE-avfall
❌ Keramikk
❌ Porselen
❌ Ildfaste former og glass
❌ Speil
❌ Produktrester og annet avfall

Behandling av metaller

Etter at metaller er samlet inn, må de behandles for å klargjøre dem for gjenvinning. Dette skjer på et mottak, hvor avfallet blir klassifisert og sortert.

På mottaket foretas en mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt. Dette innebærer at metallene sorteres etter type, som for eksempel aluminium, kobber, stål og jern. Deretter leveres metallene til materialgjenvinning for videre behandling.

Gjenvinning av metaller

Når metallene er klargjort for gjenvinning, blir de smeltet om på et smelteverk. Dette kan skje både i Norge og i utlandet, avhengig av hvilken type metall det er og hvilke gjenvinningsanlegg som er tilgjengelige.

Gjenvunnede metaller blir til viktige råvarer i industrien, og brukes i produksjonen av nye metallprodukter. Dette reduserer behovet for å utvinne nytt metall fra naturen, noe som kan ha en negativ innvirkning på miljøet. Gjenvinning av metaller er derfor en viktig del av en bærekraftig samfunnsutvikling.