BigBag Asbest

BigBags eller containersekker godkjent for håndtering av asbestholdige materialer