Uncategorized

Hvor kan det finnes asbest?

22. august 2023

Mange er usikre på hvor i huset det kan finnes asbest, og er redde for å utføre oppussing eller annet arbeid siden materialet potensielt kan medføre helseskade. I nyere hus vil det som regel ikke være noe asbest, men i eldre bygninger kan stoffet finnes i flere materialer.

Her er oversikten du trenger!

Først og fremst: Hva er asbest?

Asbest er bygget opp av hydrogen-magnesium-silikater og karakteriseres som en gruppe fibrøse mineraler. De krystallinske silikatmineralene har en raggete fiberstruktur, og fibrene kan avgis i form av støv når asbest håndteres.

Som materiale har asbest en rekke egenskaper som har gjort det til et attraktivt materiale under oppføring av boliger og bygninger. Asbest har blant annet god varmebestandighet, er vedlikeholdsfritt og har samtidig god isolasjonsevne.

Samtidig er asbest et potensielt helseskadelig stoff dersom det innåndes. På grunn av dette ble bruken av asbest forbudt i Norge på midten av 1980-tallet. Hus som ble oppført før 1985 kan derfor inneholde asbest.

Merk deg at asbest sjelden utgjør noen fare når det får være i ro. Det er først når man sager, hamrer, spikrer eller på annen måte «forstyrrer» materialene at det skadelige støvet kan frigjøres.

Her kan du finne asbest i hus

I eldre hus kan det finnes asbest i en rekke konstruksjoner og materialer. Siden asbest har brannbeskyttende og varmetålige egenskaper, har stoffet blant annet blitt flittig brukt rundt ovner og peiser.

Asbest har også vært vanlig å bruke i gulv- og veggplater, og disse platene er gjerne kjent som såkalte «eternittplater». Vær imidlertid obs på at asbestholdige materialer også kan gå under navn som internit, asbestolux eller internit.

Her er en oversikt over hvor det kan finnes asbest i bygninger:

 • Gulvplater
 • Veggplater
 • Rundt peiser og ovner
 • Gulvbelegg
 • Tetningslister
 • Lim
 • Betong og støp
 • Rettemasser
 • Fliser
 • Rundt kanaler og rør

Hvordan ser asbest ut?

Dersom du er usikker på om du har asbest i boligen din eller ikke, er det best å tilkalle eksperter som kan avgjøre dette for deg. Det kan nemlig være vanskelig å kjenne igjen asbest kun basert på det du ser. En nærmere test av materialet kan gi svar.

Noen ganger kan du likevel ha grunn til å mistenke at du har asbest basert på det du kan se. Asbestmasse vil i de aller fleste tilfeller ha en dus rosa, brun, beige eller grå farge. Ser du på rør, vil asbest gjerne sees i form av en bandasjelignende masse rundt røret.

Asbest som finnes i belegg eller lim (f.eks. flislim) kan være mer utfordrende å oppdage. Dersom du har vegg- eller gulvplater med asbest, vil platene gjerne ha en hard struktur og grålig farge.

Hvordan bli kvitt asbest på en trygg måte?

Siden asbest kan være farlig for kropp og helse, er det svært viktig å håndtere asbestholdige materialer på en varsom måte. Mange får profesjonell hjelp til dette, og hyrer inn spesialister som har gjennomført asbestkurs.

Firmaer som fjerner asbest følger myndighetenes regelverk, og må dessuten ha godkjenning fra Arbeidstilsynet. Det er blant annet strenge krav til planlegging og gjennomføring av arbeidet. Det overordnede målet er å forhindre innånding av asbeststøv.

Det å rive eller fjerne asbest kalles gjerne for asbestsanering, og dette er en jobb som bør utføres av spesialtrente profesjonelle. Her er noen av kravene som stilles ved asbestsanering:

 • Varsling om asbestsanering skal gis til naboer og andre som kan berøres av arbeidet
 • Saneringsområdet skal sperres av og merkes
 • Eventuelle ventilasjonsanlegg skal skrus av
 • Det skal brukes verneutstyr (åndedrettsvern, egnede klær etc.)
 • God hygiene er påkrevd – man skal blant annet dusje etter utført arbeid
 • Røyking er forbudt i arbeidsområdet
 • Asbestholdig materiale skal pakkes inn, merkes og leveres til egnet avfallsanlegg

Kan jeg bli kvitt asbest på egen hånd?

Dersom du ønsker å rive eller sanere asbest selv, er dette både mulig og lovlig. For at jobben skal kunne bli utført på en trygg måte, er det imidlertid viktig å kjøpe inn utstyret du trenger på forhånd. Hos avfallsekk.no finner du asbestutstyret du trenger.

Sett deg også inn i hvordan jobben utføres, slik at du minimerer faren for helseskade og frigjøring av asbeststøv.

Når er det behov for asbestsanering?

Dersom du bor i et gammelt hus med asbest, ønsker du kanskje å pusse opp, bygge ut eller endre på planløsningen. Det å male asbestplater er fullt mulig, men dersom du skal bore, spikre eller på annen måte behandle asbestholdige materialer, er sanering nødvendig.

Asbestsanering er gjerne noe som utføres i forbindelse med rivning eller oppussing. Det kan imidlertid også være aktuelt å kvitte seg med asbest fordi man ønsker å erstatte dem med tryggere materialer som tåler dunk, støt og boring uten at det utgjør en helsefare.

Hva er vanlig asbestsanering pris?

Kostnadene for asbestsanering kan variere en del, og dette skyldes blant annet at mange faktorer spiller inn. Den kanskje mest avgjørende faktoren når det kommer til pris, er arbeidets omfang.

Jo mer asbest det er snakk om, jo dyrere vil som regel jobben bli. Dette henger sammen med at arbeidet blir mer tidkrevende, samt at det blir mer avfall å håndtere. Prisen kan også avhenge av hvilken tjenesteleverandør du benytter deg av, og hvor du holder til.

Det kan være en fordel å be om en befaring og et pristilbud dersom du vil vite hva jobben kommer til å koste deg på forhånd.

Hvor lang tid tar asbestsanering?

Asbestsanering kan være en veldig tidkrevende jobb dersom du skal gjøre alt arbeidet på egen hånd. Dette vil naturligvis avhenge av både erfaringsnivå, omfang og andre faktorer.

Dersom du ønsker rask og effektiv asbestsanering, kan det være greit å få hjelp av et firma som har spesialisert seg på området. Dette vil kunne være tidsbesparende, og ikke minst – tryggere.

Få bra tilbud på asbestsekker hvis du fjerner det selv.

Dra nytte av våre gunstige priser på asbestsekker hvis du vil håndtere fjerningen selv.

Avfallsekk.no finner du rimelige asbestsekker, samt rask henting av sekkene. Du kan enkelt bestille på avfallsekk.no, eller kontakte oss direkte hvis du har flere spørsmål.

Ta kontakt her for mer informasjon.