Uncategorized

Hva koster det å fjerne asbest?

22. august 2023

Et spørsmål vi ofte får fra kunder som har oppdaget (eller mistenker) at det er asbest i boligen er som følger: Hva koster det å fjerne asbest? Svaret på dette vil imidlertid avhenge av flere ulike faktorer.

Her skal vi se nærmere på hva som påvirker kostnadene ved asbestsanering!

Faktorer som påvirker hva det koster å fjerne asbest
Dersom du opplever å finne asbest i boligen din, er det mange forskjellige faktorer som er med på å avgjøre hva det vil koste med asbestsanering.

Jobbens omfang

‍Det er først og fremst arbeidets omfang som er med på å avgjøre hva det koster å fjerne asbest. Dersom boligen din har store mengder eternittplater i byggematerialer brukt til fasade eller tak, vil kostnadene naturlig nok kunne påvirkes av dette.

Jo mer asbest som må fjernes, jo mer tidkrevende er sannsynligvis jobben. Dersom du er usikker på hvor mye asbest som finnes i boligen, kan det være lurt å bestille en befaring. Et firma som tilbyr asbestsanering kan da vurdere omfanget og komme med et pristilbud.

Valg av firma til asbestsanering

‍Hva det koster å fjerne asbest kan også påvirkes av hvilket firma som hjelper deg med asbestsanering. Som kunde burde målet ditt naturligvis være å finne det selskapet som kan utføre en jobb av best mulig kvalitet, til lavest mulig pris.

Det er viktig å ikke velge firma ukritisk. Firmaer som bistår med asbestsanering skal ha tillatelse til dette gjennom Arbeidstilsynet. Uten tillatelse er det forbudt for et firma å håndtere asbestholdig materiale.

For at et firma skal kunne få tillatelse til å drive med asbesthåndtering, er det nødvendig å vise til gode opplæringsrutiner for ansatte, vernetiltak, rutinemessige helseundersøkelser og lignende. Et asbestsaneringsfirma skal med andre ord sitte på mye kompetanse.

Kan privatpersoner fjerne asbest selv?

‍Det kan kanskje være fristende å fjerne asbest på egen hånd, da dette gjør det mulig å spare en del penger. Dette er fullt lovlig, men ikke nødvendigvis anbefalt.

Myndighetene anbefaler privatpersoner å ikke utføre innvendig asbestsanering selv, grunnet helserisikoen dette innebærer. Planlegger du å fjerne asbest på egen hånd, er det uansett svært viktig å følge anbefalte sikkerhetstiltak.

Om du skal fjerne asbest utendørs, er dette stort sett ansett som noe tryggere enn å fjerne asbest innendørs – siden luftsirkulasjonen er bedre. Det er likevel viktig å ha riktig verneutstyr, da kroppen din fortsatt kan ta skade om du innånder asbest ute.

Hvor farlig er asbest?

‍Asbest kan utgjøre en betydelig helserisiko, da asbestfibre er assosiert med utvikling av en rekke alvorlige sykdommer. Vi kan blant annet nevne asbestose, lungehinnekreft og lungekreft.

Først og fremst kan asbest utgjøre en helserisiko dersom fibrene løsrives fra materialet og deretter innåndes. Så lenge asbestholdige materialer – som for eksempel eternittplater – får ligge i ro, utgjør de som regel ingen fare.

Planlegger du å renovere en eldre bolig, kan det med andre ord være lurt å tenke over hvorvidt vegger, tak, peis og andre konstruksjoner inneholder asbestholdige materialer før du setter i gang.

Hvor finnes asbest?

‍Asbest var tidligere vanlig å bruke i bygningsmaterialer, da det har en rekke gunstige egenskaper. Av den grunn kan asbest finnes i mange deler av boligen din, dersom du bor i et eldre bygg. Her er de vanligste installasjonene og bygningselementene med asbest:

• Vegger (asbest ble brukt som isolasjon i skillevegger)
• Bygningsplater
• Overflatebelegg
• Maling
• Bygningspapp
• Fliser, avrettingsmasse og lim
• Varmeisolasjon for peis
• Linoleumsgulv

Husk at asbest først og fremst finnes i boliger som ble bygget i perioden 1920 til 1985. Siden det ble innført forbud mot asbestholdige materialer i Norge i 1985, er det ikke fare for asbest i nyere boliger.

Om du bor i en bolig som er eldre, er det likevel ikke sikkert at det finnes asbest der i dag. Dette vil avhenge av hva slags byggematerialer som ble brukt da boligen ble oppført, og om det har vært renovering av boligen tidligere.

Hvordan kjenne igjen asbest?

‍Hvis du oppdager plater i boligen (f.eks. inni vegger) som er røde eller grå, er det en viss sjanse for at det er snakk om asbestholdige eternittplater. Rundt rør kan du også oppleve å finne asbestholdig isolasjon, som gjerne har en gråhvit farge.

Materialet har ofte en fiberlignende og litt «hårete» konsistens. Om du skulle være i tvil, er det best å være på den sikre siden. Unngå å knekke eller på andre måter ødelegge plater eller isolasjon som kan inneholde asbest, slik at du ikke puster inn de potensielt farlige fibrene.

Kontakt gjerne et asbestsaneringsfirma, og få gode råd om hva som bør gjøres.

Få bra tilbud på asbestsekker hvis du fjerner det selv.

Sikre deg våre gunstige tilbud på asbestsekker dersom du tar på deg fjerningen selv.

Avfallsekk.no gir vi deg tilgang til rimelige asbestsekker med rask og effektiv henting av sekkene. Gjør din bestilling enkelt på avfallsekk.no, eller ta direkte kontakt med oss hvis du har ytterligere spørsmål.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med oss her.