Uncategorized

Tips til høstdugnad i borettslaget

21. september 2022

Tips til høstdugnad i borettslaget

De fleste borettslag, vel og sameier arrangerer dugnader flere ganger årlig, og blant disse er kanskje høstdugnaden et fast innslag. Om høsten er det på tide å fjerne visne sommerblomster, rake løv eller å beskjære trær.

Dersom dugnaden skal bli vellykket, er det lurt å gjøre visse forberedelser. Arbeidet blir også effektivisert dersom man planlegger litt på forhånd. Her er våre beste tips til høstdugnad i borettslaget!

1. Rydd opp i bed, blomsterkasser og grøfter

Om høsten er det sannsynligvis ikke like fint i bedene som det var i løpet av sommeren. Blomstene takker for seg, og det er på tide å kaste sommerblomster. Om høsten kan man også klippe stauder ned, beskjære frukttrær og rake løv.

Mange synes dugnaden er en fin anledning til å erstatte visne sommerblomster med lyng og vintergrønne planter. Om høsten er det også tid for årets kanskje siste gressklipp, før vinteren setter i gang.

Etter hvert som dere rydder opp i bed, potter og skråninger, blir det sannsynligvis generert en del hageavfall. Samle gjerne løv, kvist, greiner, blomster, planter og bark i en egen beholder, da alt dette skal sorteres i samme avfallscontainer hos miljøstasjonen.

2. Plukk høsteklar frukt fra frukttrær

Dersom det finnes frukttrær på fellesområdene – som eple-, pære- eller plommetrær – er det nå på tide med innhøsting. Høstdugnaden gir nabolaget en gyllen mulighet til å plukke frukten.

Del gjerne frukten ut til de som ønsker det, eller lag en deilig fruktkake som kan nytes i fellesskap.

Dersom det er dårlig frukt på trærne eller nedfallsfrukt, kan dette sorteres sammen med matavfall. Man skal unngå å legge frukt sammen med hageavfall, da fluer kan tiltrekkes av lukten.

3. Fjerne løv og skitt fra kumlokk, avløp og sluker

I mange borettslag finnes det kumlokk, avløp og sluker, og innløpet til disse er viktige å holde frie for løv og skitt. Om kumlokket tettes igjen, kan dette føre til oversvømmelser dersom det blir mye regn i løpet av høsten og vinteren.

Fjern derfor løv og andre hindringer fra kumlokkets innløp. Husk at løvet kan sorteres sammen med resten av hageavfallet. Eventuelle steiner skal sorteres for seg selv, da dette ikke er biologisk nedbrytbart materiale.

Under høstdugnaden kan det også være lurt å tømme sandfang. Dette er noe borettslag bør gjøre jevnlig, og bør gjøres når omtrent 50 % av det totale lagringsvolumet er nådd. En spylebil eller slamsuger kan gjøre denne jobben raskt og effektivt.

4. Rydd lekeplasser og fellesområder

En lang sommer har kanskje satt sitt preg på lekeplasser og andre fellesområder i borettslaget. Dersom det finnes søppel eller andre uønskede ting som flyter rundt på fellesområdene, er høstdugnaden en fin anledning til å rydde litt.

Bruk gjerne en klype til å plukke opp avfallet med, og fjern rester av plast, papp og andre materialer fra området. Søppel er ikke pent å se på, og kan dessuten være skadelig for miljøet.

5. Vask fasaden på boliger, garasjer og skur

Under høstdugnaden kan det også være greit å vaske fasaden på boliger, søppelskur og garasjer. Dersom det er vekst av alger, mose eller lignende på fasaden, er dette lurt å fjerne med jevne mellomrom. Det kan bidra til å øke levetiden på materialene.

Bruk gjerne et egnet vaskemiddel, slik som kraftvask eller lignende. Husk at bruk av høytrykksspyler ikke nødvendigvis er så lurt, da dette kan gjøre at malingen flasser av eller at treverk blir skadet. Bruk i så fall riktig innstilling på høytrykksspyleren.

6. Mal eller beis overflater som trenger en oppfriskning 

Når det er høstdugnad i borettslaget har man også en gyllen anledning til å male eller beise noen strøk dersom været tillater det. Høsten er generelt sett et fint tidspunkt å male på, siden solen er litt svakere samtidig som temperaturen ikke er for lav.

Etter at man er ferdig med beising av terrasser og maling av fasader og lekestativer, har man kanskje en del malingsspann som skal kastes. Husk på at malingsspann og beholdere for kjemikalier skal sorteres som farlig avfall – og ikke skal kastes sammen med restavfall.

7. Deleger oppgaver til alle som deltar på dugnaden

For at dugnaden skal bli mest mulig effektiv og gi resultater, er det lurt å lage en liste over alle tingene som skal gjøres. Deretter bør man i fellesskap bli enige om hvem som skal ha ansvaret for hva, slik at ingen føler seg unyttige under dugnaden.

Det er for eksempel lurt om noen får ansvar for maling, mens andre får ansvar for å fjerne visne blomster eller å klippe gress.

8. Lei inn avfallssekker for enklere sortering av avfallet

Et av våre beste tips til høstdugnad i borettslaget, er å leie inn såkalte big bags. Dette er store avfallssekker laget av polypropen eller andre slitesterke materialer. En big bag er et fint og prisvennlig alternativ til container, og tar dessuten mindre plass.

Med avfallssekker kan man også spare tid, siden man kan bestille henting og transport av sekkene til avfallsstasjon.

Til en høstdugnad i borettslaget kan det være gunstig å bestille inn flere sekker, slik at man enkelt kan sortere avfallet riktig før levering til miljøstasjonen. Du bør for eksempel sortere plast, hageavfall, farlig avfall, steiner/jord, nedfallsfrukt og papp hver for seg.

Med avfallssekker som er merket med hva som skal puttes oppi, blir det enkelt for alle som deltar på dugnaden å kildesortere.

Bestill avfallssekker før høstdugnad i borettslaget

Hos Avfallsekk.no kan man finne både middels store (800 l) og store (1 800 l) avfallssekker som passer ypperlig til alle som skal ha høstdugnad i et borettslag. Sekkene er robuste og tåler høy vekt. Sekken på 1 800 l kan romme ett tonn med avfall.

Bestill inn et ønsket antall avfallssekker, og fyll dem med alt fra trevirke og hageavfall, til steiner, jord og elektronikk. Når høstdugnaden er overstått, er det mulig å bestille henting av sekkene. Vi kjører avfallet til videre kildesortering hos avfallsmottaket.

Det er med andre lekende lett å lykkes med kildesortering for borettslag og sameier. Sekkene kan bestilles på nett eller hentes ved nærmeste utsalgssted, og er dessuten veldig prisgunstige.

Har du noen spørsmål om avfallssekker til høstdugnaden? Ta kontakt, og vi hjelper deg så fort vi kan!