Uncategorized

Slik kan du kaste papp i Oslo og resten av landet

1. november 2023

Både privatpersoner, bedrifter og sameier kan ende opp med store mengder papp som skal kastes. Papp brukes blant annet ofte som emballasje, og man kan derfor sitte igjen med en del papp i forbindelse med innkjøp av nye produkter. Så, hvordan kaster man all pappen?

Her er alt du trenger å vite!

Sortering av papp

Det finnes ulike pappmaterialer, og enkelte materialer kan ligne på papp. Finn derfor ut hva slags materialer du har, slik at du kan sortere dem riktig fra start. På den måten slipper du ekstraarbeid når avfallet skal leveres inn til avfallsmottaket.

Merk deg at feilsortering av pappavfall kan føre til ekstra gebyrer. Vi anbefaler deg derfor å ha ulike beholdere for sortering av avfallet, slik at det blir enkelt å se hva som skal kastes hvor. Her kan store avfallssekker være en god løsning, altså såkalte «big bags».

Her er noen av avfallstypene som kan sorteres som papp eller papir:

• Bølgepapp

• Pappesker (f.eks. flytteesker)

• Skylte drikkekartonger

• Eggekartonger

• Papirposer og -sekker

• Kopipapir

• Transportemballasje i støpt fiber

• Aviser, reklame og ukeblader

• Konvolutter 

Når det kommer til materialer du ikke skal sortere som papp, kan vi nevne fettete eller tilgrist papp. Det kan for eksempel være snakk om en pizzakartong som er tilgrist med ost og saus. Laminerte produkter eller papp som inneholder plast skal heller ikke sorteres som papp.

Tips til deg som skal kaste papp

Pappbokser og -kartonger tar mye plass, og en stor andel av volumet er bare luft. Har du mye avfall som skal sorteres, er det derfor lurt å brette sammen pappkartonger og -esker. Dette vil være plassbesparende, og du kan få plass til langt per papp i beholderen.

Et annet tips er å ha smarte sorteringsbeholdere. På en byggeplass eller andre steder der mange avfallstyper genereres, står gjerne valget mellom containere og storsekker. Har du svært store mengder av én avfallstype, kan en container være løsningen.

Har du derimot mange ulike typer avfall og i noe mindre mengder, er storsekker tingen! Ha gjerne flere storsekker plassert ut, slik at det blir enkelt å sortere ulike avfallstyper.

Hvor kan du kaste papp i Stavanger og resten av Norge?

Privatpersoner og bedrifter i Norge skal ha egne papirbeholdere som tømmes jevnlig. Men i forbindelse med flytting, innkjøp av nye møbler eller lignende, ender man kanskje opp med ekstra mye papp. Da kan det være behov for å kaste dette et annet sted.

Rundt omkring i vårt langstrakte land finnes det mange gjenvinningsstasjoner som tar imot papp og annet avfall. Skal du for eksempel kaste papp i Stavanger, kan du levere avfallet til for eksempel IVAR Gjenvinningsstasjon Forus.

Skal du kaste søppel i Kristiansand finnes det også mange muligheter. Store pappmengder kan blant annet leveres til Mjåvann eller Sørlandsparken gjenvinningsstasjon. 

For deg som skal kaste søppel i Bergen, eller nærmere bestemt papp, kan du besøke et av BIRs mange returpunkter. Ønsker du å kaste papp i Oslo, er både Grønmo og Haraldrudgjenbruksstasjon blant returpunktene du kan vurdere.

Transport for deg som skal kaste søppel

Enten du skal kaste søppel i Oslo eller andre steder, må du transportere avfallet fra sorteringsstedet til en gjenvinningsstasjon. Papp er kanskje ikke et spesielt tungt materiale, men er det snakk om store mengder kan transporten likevel bli utfordrende.

Små mengder kan du nok klare å frakte selv, for eksempel i bagasjerommet på bilen. Men større mengder krever kanskje tilhenger, kran- eller lastebil.

Velger du for eksempel å sortere papp i containere eller big bags, er det gjerne nødvendig å bestille henting og bortkjøring. En kranbil kan hente storsekker med papp, og deretter frakte avfallet trygt til nærmeste gjenbruksstasjon.

Hva skjer med papp man kaster?

Når du kaster papp, er det godt å vite at materialet kan bli til nye ting! Kort fortalt vil pappen du sorterer omgjøres til råstoffer, og dette råstoffet vil benyttes i produksjonen av nye papp- og papirprodukter. 

Pappen kan blant annet bli til nye kartonger, pappesker eller papiremballasje. Fordelen med å gjenvinne papp og papir, er at man kan spare naturressurser som skog. Ett tonn med papp utgjør hele 14 trær. Ved å sortere papp, vil du derfor kunne bidra til at mindre skog trenger å hogges ned.

Gjenvinning av papp er også bra med tanke på energiforbruk. Det er nemlig langt mindre energikrevende å gjenvinne pappen enn å produsere helt ny papp fra trevirke. Unngå derfor å kaste papp i restavfallet eller lignende, med mindre pappen er uegnet for gjenvinning.

Hva koster det å kaste papp? 

Man kan i mange tilfeller kaste søppel gratis, men dette avhenger av avfallstype. Når det kommer til papp og papir, er dette stort sett helt gratis å levere inn til gjenvinningsstasjonen! Har du ikke plass i eget spann for papirinnsamling, er det altså få grunner til å ikke sortere pappen riktig.

Skal du for eksempel kaste papp i Bærum, men får ikke plass i din private beholder? Ifølge Bærum kommune kan du da brette sammen overflødig papp og plassere denne i en egen pappeske ved siden av pappbeholderen. Volumet kan ikke overstige 1 x 0,5 x 1,2 m. Dette koster ikke noe ekstra.

Er det snakk om mye ekstra papp, må dette altså leveres til et gjenvinningsmottak – noe som vanligvis er kostnadsfritt.

Bestill storsekker når du skal kaste søppel

Enten du skal kaste søppel i Oslo eller andre steder, kan storsekker eller big bags være en smart løsning. En storsekk rommer gjerne 800 eller 1 800 liter, noe som gir deg god plass til papp og annet avfall. 

Etter at du, borettslaget eller bedriften har fylt sekkene med avfall, er det mulig å bestille bortkjøring. Vi henter papp og annet avfall i hele landet, og sørger for effektiv og sikker transport til en godkjent gjenvinningsstasjon.

Våre storsekker er av høy kvalitet, og er robuste nok til å kunne fylles med store mengder papp. Vår standard avfallssekk på 800 liter tåler opptil 1 250 kg, og kan romme alt fra papp og isopor, til murstein og metall.

Skal du kaste papp i store mengder? Bestill storsekker og henting, nå!