Uncategorized

Skal du kaste kjøleskap eller andre hvitevarer?

1. november 2023

Dersom du har et gammelt kjøleskap eller andre hvitevarer som du ønsker å kaste, er det viktig å tenke over både lasting, frakt og sortering. For hva slags avfallstype er egentlig oppvaskmaskiner, frysere og kjøleskap? Og hvordan skal du kaste dem?

Her ser vi nærmere på saken!

Tenk på dette når du skal kaste kjøleskap og hvitevarer 

Når du skal kaste hvitevarer er det lurt å planlegge litt. Både kjøleskap, vaskemaskiner, frysere, komfyrer og oppvaskmaskiner veier forholdsvis mye. Samtidig er de ganske store. Dette er kanskje de største utfordringen når tingene skal kastes. 

Her er noen tips!

Bør hvitevarene kastes eller selges?

Dersom hvitevarene fortsatt virker, kan du vurdere å selge dem fremfor å kaste dem. Det å kaste et kjøleskap kan være ganske tidkrevende om du skal ta hånd om transport og lignende selv. Om du kan selge det, kan kjøperen kanskje hente det hjemme hos deg.

Dette er en enkel måte å bli kvitt et gammelt kjøleskap på, samtidig som du potensielt kan tjene noen kroner.

Vurder om du trenger hjelp med å kaste avfall

Hvis du bestemmer deg for å kaste kjøleskapet eller andre hvitevarer, er det greit å tenke over hvorvidt du trenger hjelp. Husk at du kan bestille henting om du skal kaste avfall i Oslo eller andre steder i landet.

Dette er kanskje særlig aktuelt om du har mange hvitevarer som skal kastes samtidig. I forbindelse med flytting eller renovering ønsker du kanskje å kvitte deg med alle de gamle hvitevarene.

Sorteres som EE-avfall

Når du skal kaste hvitevarer som kjøleskap, er det viktig å huske på at dette skal sorteres som EE-avfall. Dette er en avfallskategori som inkluderer alle komponenter det går strøm gjennom. Det kan være snakk om elektroniske eller elektriske produkter.

På avfallsstasjonen finnes det gjerne egne underkategorier for EE-avfall – som kuldemøbler, småelektronikk, store hvitevarer, TV-er etc. Sørg derfor for at avfallet kastes riktig sted.

Kan du kaste hvitevarer i storsekker?

Hvis du har mange ulike typer avfall som skal kastes, kan det være lurt å sortere disse i ulike big bags. Storsekker er robuste og rommer gjerne 800–1 800 liter. En sekk på 800 liter kan typisk tåle en vekt på opptil 1 250 kg. Her kan du fint sortere EE-avfall og andre avfallstyper.

Skal du for eksempel renovere et gammelt hus, vil det gjerne bli mye avfall i form av møbler, hvitevarer, isolasjon, trevirke, papp og lignende. Da er det praktisk å ha flere storsekker stående, slik at du enkelt ser hva slags avfall som skal sorteres hvor.

Hvordan kaste vaskemaskin og andre hvitevarer?

Skal du kaste en vaskemaskin i Oslo eller andre steder i landet? Eller er det kanskje snakk om andre hvitevarer, som kjøleskap? Uansett hvor du holder til eller hva slags hvitevarer det er snakk om, er fremgangsmåten den samme.

Slik går du frem!

Lasting og transport av hvitevarer som skal kastes

Et kjøleskap veier fort rundt 70 kilo, mens en vaskemaskin gjerne veier omkring 90 kg. Dette vil kunne avhenge av både modell og størrelse. Uansett – hvitevarer kan være tunge å frakte fra A til B, noe som er verdt å tenke på ved lasting over på transportmiddel.

Enheten bør også sikres tilstrekkelig før man kjører av gårde. Dersom du synes dette er tungvint og tidkrevende, kan du bestille henting av hvitevarene som skal kastes. 

Har du for eksempel fylt storsekker med hvitevarer, kan en kranbil hente disse og frakte avfallet videre.

Leveres til avfallsmottak

Hvitevarer som skal kastes skal leveres til et avfallsmottak. Det finnes dessverre eksempler på at folk dumper kjøleskap og lignende i naturen eller andre steder. Dette skyldes kanskje at man synes det er tidkrevende eller vanskelig å frakte avfallet til en avfallsstasjon.

Dersom du ikke har mulighet til å frakte avfallet på egen hånd, er det bedre å bestille henting av avfallet. Hvitevaren vil da bli fraktet til nærmeste avfallsmottak for videre håndtering. 

Hvor kan du kaste kjøleskap og andre hvitevarer?

Dersom du ønsker å kaste et kjøleskap i Oslo, finnes det mange gjenvinningsstasjoner som kan ta imot avfallet. Du kan for eksempel levere avfallet til gjenbruksstasjoner lokalisert på Smestad, Haraldrud eller Grønmo.

Disse gjenbruksstasjonene er også aktuelle om du skal kaste en vaskemaskin eller andre hvitevarer i Oslo. Det finnes tilsvarende gjenvinningsstasjoner i hele landet. Dersom du er usikker, kan du besøke nettstedet til ditt lokale renovasjonsselskap.

Koster det penger å kaste en vaskemaskin eller annet EE-avfall?

Nei, det er stort sett kostnadsfritt å kaste EE-avfall på kommunale gjenvinningsstasjoner. Det betyr at du kan kaste både kjøleskap, vaskemaskiner, tørketromler, komfyrer og annet elektrisk avfall gratis.

Det finnes en rekke avfallstyper som er gratis å levere som sortert avfall. Foruten elektrisk avfall, kan vi nevne farlig avfall, kartong, bølgepapp, hageavfall, metall og glass/metallemballasje.

Hva skjer med kjøleskap og andre hvitevarer du kaster?

Når du leverer inn et kjøleskap eller andre hvitevarer til gjenvinning, består enhetene normalt sett av mange ulike typer komponenter og materialer. Det kan for eksempel være snakk om plast og metall, eller helt andre materialtyper.

Av den grunn vil hvitevarene som regel bli sendt videre til ulike anlegg som kan demontere dem, og deretter gjenvinne eller gjenbruke komponentene.

Noen deler blir kanskje destruert, fordi det ikke er mulig å gjenvinne eller bruke på nytt. Det er uansett godt å vite at store deler av produktene kan brukes på nytt. Kanskje det gamle kjøleskapet ditt kan bli til ny elektronikk, verktøy, leker eller andre ting?

Bestill storsekker og kast søppel på en enkel måte

Hos Avfallsekk.no finner du et utvalg storsekker av høy kvalitet. Disse egner seg blant annet til sortering av EE-avfall. Har du kanskje en mikrobølgeovn, et minikjøleskap eller en komfyr som skal kastes? Sorter alt det elektriske i en egen sekk, slik at du får oversikt!

Har du andre typer avfall, som for eksempel isolasjon eller trevirke, kan dette sorteres i separate storsekker. Når sekkene er fylt opp, kan du enkelt bestille henting av kranbil. Vi frakter da avfallet ditt til en godkjent gjenvinningsstasjon.

Bestill sekker, her!