Rene masser – sorteringsguide

Rene masser er masser som ikke er forurenset, og inkluderer et bredt spekter av massetyper. Rene tungmasser er spesielt vanlig på byggeplasser. Massen kan sorteres i store avfallssekker eller fraktes direkte til avfallsmottak.

Kan inneholdeSkal ikke inneholde
✅ Ren stein
✅ Ren grus
✅ Ren betong
✅ Ren gjord


❌ Forurensede masser
❌ Organisk materiale
❌ Fremmedelementer
❌ Øvrig avfall

Innsamling og gjenvinning

Rene tungmasser transporteres som regel direkte til avfallsmottak, der massene i stor grad kan gå til gjenbruk.