Gips med fliser – sorteringsguide

Gips med flis som stammer fra trevirke, plastikk, metall, isolasjon, klinkerfliser, farlig avfall eller lignende kan ikke gjenvinnes. Det samme gjelder våt gips og Fermacell fibergips.

Kan inneholdeSkal ikke inneholde
Gips med:
✅ Trefliser
✅ Plastfragmenter
✅ Klinkerfliser
❌ Ren og tørr gips
❌ Andre typer avfall

Innsamling og håndtering av gips med fliser

Gips med fliser skal ikke sorteres sammen med ren og tørr flis. Avfallstypen bør likevel leveres inn til et avfallsmottak, og sorteres i henhold til mottakets krav.

Er ikke gjenvinning av gips med fliser mulig?

Nei. Gips med fliser, fukt, rester av isolasjon eller lignende lar seg vanskelig gjenvinne. Dette skyldes blant annet at det er vanskelig å fjerne fragmenter av uønskede materialer i gipsen. 

Hva skjer ved feilsortering?

Dersom du skulle sortere gips med fukt, fliser eller andre uønskede fragmenter feil (for eksempel sammen med ren og tørr gips), kan du måtte betale et feilsorteringsgebyr. Noen ganger må man også betale et eget gebyr for fjerning av det feilsorterte avfallet.

Selve gipsen kan også komme til nytte, da den kan blandes inn i sementblandinger og på den måten erstatte ny gips.