Uncategorized

Lønner kildesortering seg?

1. desember 2022

Lønner kildesortering seg?

Mange vet at det å kildesortere avfall kan ha en betydelig positiv gevinst for miljøet. Men dersom vi ser på det økonomiske aspektet ved kildesortering, er det egentlig lønnsomt? Det korte svaret på dette spørsmålet er «ja». 

Her skal vi forklare deg hvorfor!

Kildesortering er lønnsomt fordi restavfall er dyrt

Restavfall er blant de mest kostbare avfallstypene å kvitte seg med, og kanskje særlig for bedrifter. Den økonomiske gevinsten i det å kildesortere, ligger med andre ord i å sortere mest mulig av avfallet ut av restavfallet.

Dersom du vanligvis kaster «alt» avfall i restavfallet, er den potensielle økonomiske gevinsten ved å endre vanene dine stor. Plast, papp og organisk våtavfall / matavfall kan for eksempel sorteres for seg selv, slik at du reduserer mengden restavfall betydelig.

Veldig mye av det avfallet som havner i restavfall er pappemballasje og plastikk, to materialer som kan gjenvinnes og bli til nye produkter. Også trevirke og metall kan kildesorteres, og kan bidra til at mengden restavfall reduseres.

Hvor lønnsomt kan det være å kildesortere?

Ifølge ekspertene, kan det å kildesortere faktisk skape økonomiske besparelser på opptil 50 % – forutsatt at du sorterer riktig. Som regel er det bare små volumendringer som skal til for at du merker en økonomisk gevinst.

For en bedrift som genererer store mengder avfall, kan besparelsene naturligvis utgjøre store beløp i løpet av et år.

Hvem lønner kildesortering seg for?

Kildesortering lønner seg for de fleste som generer avfall, enten det er snakk om private hushold eller store virksomheter.

Privatpersoner

Privatpersoner i Norge kan som regel velge mellom ulike størrelser på søppelspann som skal brukes til restavfall. Om du kan redusere mengden restavfall, kan du ofte nøye deg med færre tømminger eller et mindre søppelspann – noe som kan kutte kostnadene dine.

Dersom du trenger tømming av et 140-liters søppelspann ukentlig, vil dette typisk koste i overkant av 4 000 kroner i året i de fleste norske kommuner. Om du kan redusere tømmehyppigheten til hver andre uke, kan kostnaden fort reduseres med 1 000 kroner.

Du kan også redusere kostnadene betydelig om du har et lite søppelspann fremfor et stort. Et 140-liters søppelspann vil som regel koste deg nesten 50 % mindre enn et 240-liters søppelspann.

Husk at plast og papp ofte er gratis å levere inn hos et avfallsmottak, og at eventuell henting i spann hjemme på eiendommen i mange tilfeller er billigere enn restavfall-henting.

Bedrifter og virksomheter 

For bedrifter det det som regel kostnadsfritt å levere inn papp, plast og en rekke andre materialer hos avfallsstasjonen. Derfor kan det lønne seg å ikke kaste dette avfallet sammen med restavfall, som koster penger å kvitte seg med.

Visse typer avfall kan bedriften til og med få betalt for å levere. Dette kan blant annet gjelde metall, plastfolie og bølgepapp. Hvorvidt man får betalt kan variere noe fra kommune til kommune, og fra avfallsmottak til avfallsmottak.

Selv om kildesortering kan ha sine kostnader for bedriften, vil sluttsummen totalt sett bli lavere enn dersom bedriften ikke sorterer avfallet i det hele tatt. Eksakte kostnader for å kildesortere er vanskelig å oppgi, siden både volum og område spiller inn.

Husk at i tillegg til å spare penger på mindre restavfall, kan bedriften oppnå et bedre omdømme ved å ha en grønn profil. Det er også godt å vite at bedriften gjør noe positivt for miljøet!

Sameier og borettslag

Også i sameier og borettslag kan det være lønnsomt å oppfordre beboerne til å produsere minst mulig restavfall. På den måten kan man redusere behovet for avfallscontainere til restavfall, noe som kan bidra til lavere felleskostnader.

Sørg for å sette ut egne beholdere, PP-sekker eller containere som gjør det enkelt for beboerne å sortere avfallet riktig.

Dersom sameiet har et 400-liters søppelspann fordelt på fem boenheter, vil det typisk koste rundt 17 000 kroner årlig med ukentlig tømming. Om tømmingen begrenses til hver andre uke, kan kostnaden fort reduseres med mange tusenlapper.

Hvordan redusere mengden restavfall?

Det finnes mange tips for hvordan du kan redusere mengden restavfall, og dermed spare deg for utgifter. Her er noen enkle tips som kan ha stor effekt på økonomien din i løpet av et år:

• Tenk gjennom innkjøp – unngå å kjøpe ting du ikke trenger

• Klær og tekstiler kan gis bort i egne containere (f.eks. Fretex eller UFF)

• Fokuser på gjenbruk fremfor å kjøpe nytt

• Reduser mengden avfall ved å kaste mindre mat

• Sorter ut metall, glass, plast, papp, papir og drikkekartonger

• Ikke kast farlig avfall i restavfallet – dette avfallet skal leveres for seg selv

Det er med andre ord ikke kun kildesortering alene som kan bidra til at du oppnår reduserte restavfallsmengder. 

Hvordan komme i gang med kildesortering?

Skal du redusere mengden restavfall, er som regel kildesortering en viktig del av suksessoppskriften. Så, hvordan kommer du egentlig i gang? Noe av det viktigste du kan gjøre, er å tilrettelegge for enkel sortering av ulike avfallstyper.

Enten det er snakk om et borettslag eller en bedrift, kan det være nyttig å ha flere beholdere stående fremme i avfallsområdet. Hver beholder bør da merkes med avfallstype, og gjerne en forklaring på hva som kan kastes i den aktuelle beholderen.

Det kan også være lurt å ta en gjennomgang i felleskap der man går gjennom hvordan avfallet skal sorteres. 

I private husholdninger kan det være lurt å ha flere bøtter til avfall – for eksempel én til matavfall, én til restavfall, én til plast og én til papp. Dette gjør det enkelt å sortere avfallet i en hektisk hverdag.

Bestill PP-sekker for enkel kildesortering

Avfallsekk.no har en rekke ulike løsninger for sortering av avfall. Har du store mengder avfall, kan det være lurt å ha en stor avfallssekk (PP-sekk) i polypropen som kan romme opptil 1 800 liter.

Skal det for eksempel være dugnad i borettslaget, kan det være gunstig å ha flere PP-sekker slik at avfallet enkelt og oversiktlig kan sorteres. Ha for eksempel én sekk til hageavfall, én til papp og en annen til metall. 

Det viktigste er å ikke kaste avfall som kan sorteres i restavfallet. Og husk – kildesortering lønner seg!