Kostnader for henting av avfallssekker

Når du bestiller en henting fra oss, oppgir du først henteadressen. Deretter forteller du oss antallet og type avfall. Frakt for henting beregnes basert på henteadresse, antall sekker og type avfall. Prisene opplyses i prosessen der du legger inn antall sekker og gir informasjon om hvilken type avfall det er i sekkene. Vi etterstreber å ha transparente og konkurransedyktige priser, men forbeholder retten til å etterfakturere for hentefrakt, dersom det er avvik i informasjon knyttet til faktisk vekt og type avfall. Alle sekker blir kontrollert og veid av oss ved henting.