Uncategorized

Kildesorteringsgrad – alt du trenger å vite

1. desember 2022

Kildesorteringsgrad – alt du trenger å vite

Norske bedrifter, sameier, borettslag og offentlige aktører bør sikte etter å oppnå så høy kildesorteringsgrad som mulig, da dette vil kunne ha en positiv effekt på miljøet rundt oss. Mange er imidlertid usikre på hva kildesorteringsgraden egentlig viser til.

Her er en guide som forklarer deg alt du bør vite om temaet!

Hva er kildesorteringsgrad?

Kildesortering er et viktig miljøtiltak, og innebærer at avfall sorteres basert på avfallstyper. Alt som kan gjenvinnes, bør bli nettopp det. Kildesorteringsgraden viser til hvor stor andel av avfallet som blir sortert til kildesortering.

Med andre ord: Jo høyere kildesorteringsgrad bedriften eller borettslaget ditt har, jo bedre er det. Dette betyr nemlig at så lite avfall som mulig havner i restavfallet, når det egentlig kunne ha blitt brukt til material- eller energigjenvinning.

Hvilke krav, lover og regler gjelder for kildesortering?

De fleste virksomheter i Norge er allerede kjent med at en rekke avfallssorter skal sorteres ut og håndteres separat. For mange avfallstyper er det egne lovkrav når det kommer til kildesortering. Dette gjelder for eksempel EE-avfall, farlig avfall, matavfall og byggavfall.

De overordnede kildesorteringskravene får du oversikt over i avfallsforskriften og forurensningsloven. Om virksomheten din genererer bygg- og anleggsavfall, må du også rette deg etter føringene som finnes i byggteknisk forskrift, også kjent som TEK17.

For visse avfallstyper er det imidlertid fortsatt opp til hver enkelt virksomhet å avgjøre hva som skal kildesorteres og ikke. For bedrifter og sameier flest, bør det være et mål om å oppnå så høy kildesorteringsgrad som mulig – selv om dette er frivillig.

Norske myndigheter har også varslet at det fra 2023 vil gjelde nye krav til materialgjenvinning og kildesortering – både fra næring og private husholdninger. Det kan derfor være lurt å sette seg inn i god kildesortering først som sist.

Fordeler ved å ha høy kildesorteringsgrad

Høy kildesorteringsgrad er ikke bare positivt for miljøet. Det kan også ha betydelige økonomiske fordeler for virksomheter og sameier. Husk at restavfall som ikke er sortert er blant de dyreste måtene bedriften kan kvitte seg med avfall på.

Om virksomheten fokuserer på god og korrekt kildesortering, kan dette medføre reduserte avfallskostnader. Dette skyldes blant annet at man kan redusere behovet for tømming og henting av avfall.

En annen fordel ved å ha høy kildesorteringsgrad, er at virksomhetens miljøprofil og merkevare styrkes. Husk at mange forbrukere er bevisste når det gjelder valg av bedrifter og tjenesteytere, og at stadig flere er opptatt av å ta miljøvennlige valg.

Mange miljøbevisste bedrifter inkluderer kildesorteringsgrad i sine miljøregnskap og rapporteringer, noe som er en positiv trend.

• Bra for miljøet

• Kostnadsbesparende

• Styrket miljøprofil og omdømme

Faktorer som kan påvirke den enkeltes kildesorteringsgrad

Hvorvidt bedriften eller sameiet ditt kan oppnå en høy kildesorteringsgrad eller ikke, handler i stor grad om hva slags avfall som genereres. Avfallstypene som dannes på en byggeplass, vil for eksempel kunne se veldig annerledes ut enn avfallet fra kontorbygg eller nabolag.

Produksjonen av avfall kan også foregå i ulikt tempo fra bransje til bransje, og fra bedrift til bedrift. Innen byggenæringen er sorteringsarbeidet og tilretteleggingen naturligvis ofte mer utfordrende enn i mange andre bransjer, grunnet store avfallsmengder på kort tid.

Kildesorteringsgraden innad i en virksomhet eller et sameie/borettslag, kan også påvirkes av hvor flink man er til å tilrettelegge for god og riktig sortering av avfall. 

Hvordan øke din kildesorteringsgrad?

På tross av de begrensninger som eventuelt måtte foreligge, finnes det mange gode tiltak som kan bidra til at bedriften eller sameiet/borettslaget ditt kan oppnå økt kildesorteringsgrad. La oss se nærmere på noen enkle og effektive tiltak du kan vurdere.

1. Ha et funksjonelt og oversiktlig sorteringsområde

Skal bedriftens ansatte eller nabolagets beboere ha mulighet til å kildesortere etter beste evne, er det viktig at kildesorteringsområdet er rent, ryddig og oversiktlig. Arealet foran beholderne bør for eksempel være ryddig, slik at fremkomst er mulig,

Om avfallsområdet er rotete, øker dette gjerne sjansen for at sorteringsgraden blir lavere og at ansatte eller beboere ikke tar sorteringsjobben like seriøst. Husk også på at beholderne for avfallssortering bør være store nok, slik at de ikke blir overfylte før tømming.

Gjennom velegnet utstyr for oppsamling av avfall (for eksempel big bags eller containere), blir det ofte enklere for den enkelte å sortere avfallet. 

2. Husk å merke avfallssekker og containere

Merking av containere og avfallssekker er alfa og omega om bedriften eller borettslaget skal oppnå økt kildesorteringsgrad. Hver enkelt beholder bør merkes med et skilt som forteller hva slags avfallstype som skal sorteres der.

Ha gjerne et informativt skilt eller lignende ved beholderen, der det forklares nærmere hva som skal og ikke skal kastes der. Dette vil ikke bare gjøre det enklere å sortere avfallet riktig – det kan også bidra til å spre kunnskap om kildesortering.

Husk at skiltet gjerne kan formidle informasjon på flere språk, noe som er særlig aktuelt for bedrifter med fremmedspråklige ansatte. 

3. Bevisstgjøring blant ansatte og beboere

Enten du er byggeier, leder for et sameie, driftssjef eller av andre grunner har ansvar for kildesortering, er det avgjørende at du kommuniserer viktigheten av god og riktig kildesortering til omgivelsene.

Som byggeier kan du for eksempel forklare leietakere sammenhengen mellom høy kildesorteringsgrad og reduserte felleskostnader. Dette kan være en motiverende faktor, selv for dem som ikke er veldig opptatt av kildesortering i utgangspunktet.

Det er også viktig med tilstrekkelig opplæring og informasjonsdeling, slik at ansatte eller leieboere er klar over hvordan avfallet skal sorteres. Gå gjerne gjennom fremgangsmetoden i fellesskap, og besvar eventuelle spørsmål.

Oppnå økt kildesorteringsgrad med store avfallssekker

Hos Avfallsekk.no finner du ulike avfallssekker som kan bidra til at kildesorteringen blir enklere og mer oversiktlig. For en bedrift som genererer mange ulike typer avfall og i stort volum, kan avfallssekkene være et nyttig virkemiddel som tilrettelegger for riktig sortering.

Bestill gjerne flere avfallssekker, og merk dem med hva som skal hvor. Når sekkene er fulle, kan bedriften, sameiet eller borettslaget bestille henting. Sekkene kan for eksempel fylles med trevirke, gips, isolasjon, hageavfall, plast eller andre ting.

Gjør kildesortering enkelt og oversiktlig, og oppnå økt kildesorteringsgrad på 1, 2, 3. Bra for virksomheten, og bra for miljøet!