Uncategorized

Kaster du mat og plast i restavfallet? Her er våre sorteringstips!

6. februar 2023

Kaster du mat og plast i restavfallet? Her er våre sorteringstips!

Fra og med 1. januar 2023 begynte den nye avfallsforskriften å gjelde, og den sier blant annet at du ikke lenger kan kaste hageavfall, plast eller mat i restavfallet. Avfallsforskriften gjelder for både private, kommunale og statlige virksomheter i alle størrelser.

Dersom bedriften din frem til nå har kastet matrester, plastemballasje og annet husholdningslignende avfall i restavfallet, er med andre ord tiden inne for å innføre nye rutiner. Gjør du ikke det, risikerer du et surt sorteringsgebyr.

Her forklarer vi deg hvordan du sorterer mat og plast i tråd med de nye kravene!

Sørg for riktig sortering av matavfall

Matavfall inkluderer det meste av spiselig mat- og kjøkkenavfall som blir generert i kantiner, matbutikker, restauranter og på kaféer. Her er noen eksempler:

 • Brød
 • Skrell og skrotter fra frukt og grønnsaker
 • Eggeskall
 • Nøtteskall
 • Kaffegrut
 • Rekeskall
 • Bein fra fisk og andre dyr

Hvordan sortere matavfall?

Matavfall bør først og fremst oppbevares i kjølige omgivelser slik at nedbrytningsprosessen bremses. På den måten kan man unngå sjenerende lukt og fluer. Bruk gjerne en avfallsbeholder på 140 liter som blir tømt ca. én gang ukentlig.

Det er også mulig å skaffe avfallsbeholdere til matavfall med innebygget nedkjøling, noe som er velegnet for mindre avfallsmengder. Her kan matavfallet lagres noe lenger før det trenger å tømmes.

Hva skjer med matavfallet du sorterer?

Dersom du sorterer matavfallet bedriften din genererer, kan dette brukes til produksjon av jordprodukter som kan brukes i matproduksjon eller hager. Noe av avfallet kan også gå til energiproduksjon og biogass.

Sortering av ulike typer plastavfall

Det finnes mange ulike typer plast, noe som inkluderer både emballasje av hardplast, klar plastfolie, farget plastfolie, PP-sekk (storsekk), EPS, bildekk, landbruksplast, blandet plastemballasje og blandet plast. Sistnevnte er kategorien som tidligere ble kalt energiplast.

Dersom bedriften din har små mengder plastavfall, kan det lønne seg å sortere plasten som «blandet plast» eller «blandet plastemballasje», fremfor i mange ulike beholdere. Her er en oversikt over hva som hører til i hvilken kategori:

Blandet plast:

 • Folie
 • Forurenset plast som ikke egner seg for materialgjenvinning
 • Mykplast (f.eks. nett til ved, hageslanger etc.)
 • Hardplast (f.eks. leker, møbler og lignende)

Skal ikke sorteres som blandet plast:

 • Farlig avfall
 • Plast med PVC
 • Fiskegarn
 • Presenninger
 • Tauverk
 • Plastikk med brommerte flammehemmere eller ftalater
 • Lange plastrør

Blandet plastemballasje:

 • Kanner og flasker i PP og PE
 • Folie
 • Brett og kasser i PP og PE
 • Blomsterpotter
 • Plastbeger (f.eks. skylte yoghurtbeger)
 • Spann og bøtter

Skal ikke sorteres som blandet plastemballasje:

 • Farlig avfall
 • Plast med PVC
 • Presenninger
 • Beholdere som rommer mer enn 200 l
 • Produksjonsoverskudd av kapsler, korker, plastemballasje etc.
 • Isopor (EPS)

Hvordan sortere plast?

For bedrifter som frem til i dag har kastet plast i restavfallet, er det kanskje ikke snakk om veldig store plastmengder. I så fall trenger du ikke nødvendigvis en veldig stor beholder for sortering av plast.

Det finnes flere smarte beholdere som kan brukes til sortering av plast, noe som inkluderer transparente avfallssekker på sekkestativ, bur eller PP-sekker (big bags). Du kan også bruke en klassisk avfallsbeholder, for eksempel på 660 liter.

Så lenge plasten er tom/rengjort, trenger du ikke å bekymre deg for lukt. Plasten kan tømmes ved behov, enten ved å levere den selv eller ved å bestille henting.


For bedrifter som genererer store mengder plast, kan det være aktuelt med en presse som komprimerer plasten. Dette vil også være lønnsomt, siden du kan begrense behovet for tømming.

Hva skjer med plasten du sorterer?

Plast kan bli materialgjenvunnet nærmest uendelig mange ganger, da majoriteten av plasten blir brukt på nytt hver gang. Plasten du leverer kan med andre ord bli til nye produkter av plastikk, enten det er snakk om plastemballasje eller andre ting.

Husk at ulike typer plast ofte har ulike bruksområder, og derfor også vil gjenvinnes til ulike ting.

Hvordan komme i gang med sortering av mat og plast?

Dersom bedriften din planlegger å endre rutinene for avfallssortering og -håndtering, er det først og fremst viktig å informere alle ansatte om endringene. Deretter er det nødvendig å tilrettelegge for at det er enkelt (og mulig) å sortere avfallet i egne beholdere.

Ha for eksempel én beholder til restavfall, én til matavfall og én til plast. I tillegg til dette er det naturligvis viktig å ha egne beholdere for avfall av papp og lignende. Vi anbefaler deg å merke alle beholdere med skilt som sier hva som skal hvor.

Det er for øvrig lurt å ha egne guider for avfallssortering tilgjengelig på arbeidsplassen. Heng for eksempel opp en plakat i avfallsområdet der de ulike avfallstypene beskrives. På den måten øker du sjansen for at alle ansatte bidrar til god og riktig kildesortering.


Det å begynne å sortere matavfall og plast kan være en omveltning til å begynne med, men så snart man blir vant til det vil sorteringen gå nærmest automatisk.

Økonomisk og miljøvennlig å sortere mat og plast riktig

Det å sortere avfallet skal lønne seg. Ikke bare kan du unngå kjedelige feilsorteringsgebyrer, men du kan også redusere kostnadene for å levere avfallet. Det koster stort sett mindre å levere inn rent og sortert avfall sammenlignet med restavfall.

Det er også snakk om at myndighetene skal innføre høyere CO2-avgift for restavfall som forbrennes, noe som kan påvirke kostnadene ytterligere i tiden fremover.

Faktisk er restavfall kjent for å være blant de dyreste avfallsformene for norske bedrifter. Foruten den økonomiske gevinsten som følger med kildesortering, kan bedriften din gjøre miljøet en tjeneste. Husk at materialgjenvinning sparer naturens dyrebare ressurser.

Trenger du beholdere for sortering av avfall?

Hos Avfallsekk.no finner du ulike Avfallssekker som fungerer utmerket til sortering av avfall. Du finner sekker i ulike størrelser, og disse kan være et mindre plasskrevende alternativ til containere og lignende.

Merk sekkene med avfallstype, fyll dem opp og bestill deretter henting. Vi frakter avfallet til et avfallsmottak, slik at det som kan materialgjenvinnes blir til nye ting.

Har du noen spørsmål om de nye reglene for sortering av mat og plast? Eller ønsker du kanskje å bestille Avfallssekker for enkel kildesortering? Kontakt oss i dag, og få hjelpen du trenger!