Uncategorized

Hvorfor er det viktig å kildesortere?

7. november 2022

Hvorfor er det viktig å kildesortere?

Avfall i form av metall, plastikk, organisk matavfall, glass, papir og restavfall blir flittig sortert i norske hjem og blant bedrifter. Og dersom du fortsatt samler alt søppel i samme beholder, er kanskje tiden inne for at du kommer i gang med kildesortering.

Så, hva er egentlig grunnen til at det er viktig å kildesortere? Hvorfor bør du bruke energi på skylling, bretting og sortering? Har det virkelig en positiv effekt på miljøet?

Her skal vi se nærmere på nettopp dette!

1. Naturressurser utnyttes i større grad

Bare siden 1970-tallet har avfallsmengden i Norge fordoblet seg, og om trenden fortsetter vil mengden avfall kunne doble seg nok en gang omkring 2030.

Den viktigste årsaken til dette, er at forbruket øker. Og økt forbruk medfører økt bruk av produksjons- og emballasjematerialer. Dette betyr igjen økt bruk av dyrebare naturressurser.

Takket være kildesortering kan man imidlertid begrense bruken av naturens ressurser, siden mye av avfallet som sorteres kan brukes på nytt. Etter at avfallet kildesorteres, kan det behandles og bli om til nytt råstoff som egner seg for produksjon.

Dersom et produkt blir laget av kildesortert materiale fremfor nye råstoffer, vil dette bidra til at ressursene havner i et kretsløp og at det brukes mindre energi. Vi slipper å utvinne nye naturressurser, og utnytter materialene som allerede eksisterer.

2. Trygg håndtering av farlig avfall

En annen viktig grunn til at det er så viktig å kildesortere, er at du bidrar til at farlig avfall ikke blandes med annet avfall. Dette gjør at farlige miljøgifter og -stoffer ikke kan gjøre skade på mennesker, dyr eller natur.

Dersom farlig avfall som batterier, kjemiske stoffer (lakk, maling etc.) og lyspærer havner sammen med annet avfall, kan dette potensielt skade omgivelsene. Husk derfor å sortere farlig avfall i henhold til anbefalingene.

Det finnes for eksempel egne avfallsmottak i elektrobutikker og lignende der du kan levere fra deg elektronikkavfall og batterier.

3. Du bidrar til lavere klimautslipp

Ved å kildesortere avfallet ditt kan du bidra til at Norges klimagassutslipp reduseres. Totalt sett antas det at bidraget til kildesortering fra norske husholdninger reduserer det norske klimautslippet med 0,09 %. Dette høres kanskje ikke så mye ut, men husk – alle monner drar.

Ved å gjenvinne plast, kan du for eksempel bidra til at oljeforbruket reduseres. Per tonn plastikk som gjenvinnes av norske husholdninger, bidrar til at vi reduserer CO2-utslippet med to tonn.

Det å produsere ny plast er spesielt energikrevende, og gjenvinning er derfor et viktig tiltak som vi alle kan bidra til.

Glass er et annet materiale som bør gjenvinnes, da verden er i ferd med å «gå tom» for sand som brukes til glassproduksjon. Naturen bruker lang tid på å danne ny sand, og ved å kildesortere kan du begrense behovet for å produsere nytt glass.

4. Du oppfyller myndighetenes krav

Fra og med 1. januar 2023 vil det bli strengere krav til at plast- og matavfall kildesorteres i norske husholdninger. Det vil også stilles krav til at bedrifter (både private og offentlige) som produserer husholdningsavfall skal sortere avfallet sitt.

Målet er at vi innen 2030 skal gjenvinne 70 % av materialer som stammer fra emballasje, inkludert plastemballasje.

For bedrifter er det også nødvendig å overholde kravene i forurensningsloven og avfallsforskriften. På byggeplasser stilles det blant annet strenge krav til sortering og gjenvinning av avfall, enten det er bygg- og anleggsavfall eller forurensede masser.

Hvordan kildesortere riktig?

Nå vet du hvorfor det er viktig å kildesortere. Så, hvordan skal du egentlig gå frem for å sortere riktig? Det finnes mange ulike avfallstyper, og hver av disse kan ha egne krav til sortering. Ikke alle materialer kan gjenvinnes og brukes på nytt.

Først og fremst er det viktig å være obs på hvordan du sorterer avfall. Kort fortalt bør du sortere disse avfallstypene hver for seg:

 • Papp, kartong og papir
 • Plast
 • Metall
 • Glass
 • Matavfall / våtorganisk avfall
 • EE-avfall (elektronisk avfall)
 • Masser
 • Trevirke
 • Farlig avfall
 • Medisinsk avfall
 • Bladet avfall (restavfall)

Dersom du ønsker å lære mer om korrekt kildesortering og behandling av de ulike materialene, anbefaler vi deg å kikke nærmere på vår detaljerte avfallsguide.

Hva kan forskjellige materialer gjenvinnes til?

Veldig mange materialer kan gis nytt liv gjennom kildesortering, og det er nettopp dette som gjør kildesortering så viktig. Her er en oversikt over noen vanlige materialer, og hva de kan gjenvinnes til:

 • Papp, kartong og papir: Nytt papir, bølgepapp og ny emballasjekartong
 • Glass: Kan gjenvinnes til nye glassprodukter, inkludert brilleglass, glassemballasje og flasker.
 • Plast: Mange plasttyper kan gjenvinnes og bli til nye plastprodukter som beholdere, bæreposer, leker og lignende.
 • Metall: Jern kan gjenvinnes til spiker, armeringsjern og annet utstyr. Aluminium kan gjenvinnes til aluminiumsfolie, hermetikk og lignende.
 • Matavfall: Produksjon av biogass. Kan også brukes som kompost eller jordforbedring.
 • EE-avfall: Komponenter som plast og metall kan gjenvinnes til nye produkter.
 • Trevirke: Treverk kan kvernes til flis og bli brukt til produksjon av sponplater, møbler eller lignende. Kan også brukes som biobrensel.

Slik kommer du i gang med kildesortering

Siden kildesortering kan ha en veldig positiv effekt for miljøet, er det viktig å tilrettelegge slik at det er enkelt å sortere ulike materialer til hverdags. For private husholdninger, kan dette bety at man bør ha egne beholdere dedikert til papp, plast, matavfall og restavfall hjemme.

Bedrifter bør også ha egne avfallsdunker beregnet på ulike materialer. Dersom det er snakk om større avfallsmengder, kan det være mer hensiktsmessig å ha praktiske big bags.

Ved å ha én eller flere big bags, kan bedrifter og private sortere store mengder plast, treverk, metall eller andre materialer. Avfallssekken kan deretter bli hentet og fraktet til gjenvinningsstasjonen for riktig avfallshåndtering.

Bestill avfallssekker i dag

Avfallsekk.no har robuste avfallssekker i ulike størrelser (800 l / 1 800 l) som gjør kildesortering enkelt og oversiktlig for bedrifter, private og sameier/borettslag.

Sekken kan fylles opp med materialer som treverk, papp, metall, plastikk eller lignende. Husk at vi også har egne avfallssekker for farlig avfall som asbest. Når den er full, kan det bestilles henting. Enkelt og greit.

Bestill avfallssekker, og kom i gang med kildesortering!