Uncategorized

Hvorfor bør borettslag velge PP-sekker fremfor sorte søppelsekker?

10. november 2022

Hvorfor bør borettslag velge PP-sekker fremfor sorte søppelsekker?

I forbindelse med dugnad og opprydningsjobber i borettslag og sameier, vil det ofte genereres en større mengde avfall. Enten det er snakk om trevirke, plast, papp, hageavfall eller andre avfallstyper, må avfallet samles et sted.

Hva slags sorteringsløsning som passer best for borettslaget ditt, avhenger av både mengde og andre faktorer. Er det snakk om mye avfall, står gjerne valget mellom store PP-sekker og tradisjonelle sorte søppelsekker. 

Vi skal her se nærmere på fordeler og ulemper ved de to.

Er det gunstig å sortere avfall i søppelsekker?

Det å sortere avfall i tradisjonelle søppelsekker kan være en enkel og billig løsning, men det er viktig å huske på at mange avfallsanlegg og kommuner stiller krav til hva slags søppelsekker som kan brukes.

En av ulempene ved å sortere avfall i søppelsekker, er at metoden kan være tungvint om det er snakk om store avfallsmengder. Veier avfallet mye eller har spisse kanter, er det ikke uvanlig at det går hull i sekken.

Frakt av avfall som er sortert i søppelsekker kan også by på utfordringer, siden sekkene stort sett må håndteres og løftes manuelt. 

Ofte er det ikke lov å kaste avfall i sorte søppelsekker

Visste du at det ikke er lov å kaste avfall i sorte søppelsekker flere steder i Norge? En rekke norske kommuner og aktører innen avfallshåndtering har de siste årene lagt inn forbud mot at bedrifter, borettslag og private leverer inn avfall i sorte/fargede søppelsekker.

Årsaken til forbudet er enkelt: Sortering av avfall i ikke-transparente sekker kan medføre at feilsortert avfall ikke blir oppdaget, noe som kan ha negative konsekvenser for både helse og miljø. Feilsortert avfall kan også utgjøre en sikkerhetsrisiko for ansatte ved anlegget.

Er det for eksempel farlig avfall i sekken, kan sortering i sorte søppelsekker medføre at avfallet behandles feil – og at helseskadelige stoffer slippes ut i omgivelsene. Eksempler på farlig avfall er batterier, asbestholdige materialer, spraybokser og trykkimpregnert trevirke.

Selvantenning og brann kan også oppstå dersom brannfarlig avfall kastes i restavfall eller lignende. Ved å forby bruk av sorte søppelsekker, ønsker kommunene og avfallsaktørene å redusere risikoen for at farlig og lettantennelig avfall sorteres feil.

Hva med gjennomsiktige søppelsekker?

Som et alternativ til sorte eller ikke-transparente søppelsekker, er det mulig å bruke gjennomsiktige søppelsekker. På den måten kan ansatte ved avfallsanlegget enkelt kontrollere at du har sortert avfallet korrekt.

Ved å bruke gjennomsiktige søppelsekker vil det også være enklere å kontrollere at avfallet sorteres riktig – enten det er hjemme, i borettslaget eller på arbeidsplassen. 

Hvorfor velge PP-sekker (store avfallssekker)?

Om borettslaget ditt skal sortere større avfallsmengder, finnes det et alternativ til de tradisjonelle søppelsekkene – nemlig store PP-sekker. En PP-sekk kan beskrives som en vevd og robust plastsekk som vanligvis rommer rundt 1–2 m3.

Til sammenligning vil en tradisjonell søppelsekk romme omkring 100–160 liter. Med én PP-sekk på 1 m3 kan du med andre ord få plass til de samme søppelmengdene som i 10 søppelsekker på 100 liter.

Styrke og vekttoleranse

Noe av det som gjør PP-sekker til et mer gunstig valg enn tradisjonelle søppelsekker, er robustheten og vekttolerensen. Det vevde materialet tåler langt mer enn en vanlig søppelsekk, slik at du slipper å bekymre deg for hull i sekken.

En avfallssekk på 1,8 m3 kan fint tåle 1 tonn med avfall. Skulle den samme avfallsmengden blitt sortert i søppelsekker, måtte du kanskje brukt flere ruller med poser. 

Enklere å fylle med løsmasser og annet avfall

En tradisjonell søppelsekk mangler stivheten til en PP-sekk, og kan ikke stå oppreist på egen hånd. Samtidig har den en relativt liten åpning i toppen, til sammenligning med den store og åpne PP-sekken.

Derfor vil det stort sett være langt enklere å fylle en PP-sekk med avfall, enn vanlige søppelsekker. Skal du for eksempel kvitte deg med løsmasser, stein og jord fra borettslaget, kan en gravemaskin brukes til å fylle store avfallssekker på 1, 2, 3.

Skulle du fylt vanlige søppelsekker med hageavfall eller løsmasser, ville du som regel ha måttet overføre mindre mengder av gangen. Posene måtte dessuten ha blitt byttet ut hyppigere siden de rommer forholdsvis lite.

Praktisk form letter fylling, lagring, stabling og transport

En annen fordel ved å velge PP-sekker fremfor tradisjonelle søppelsekker, er at sekkene har en praktisk utforming som letter håndteringen. Sekken har vanligvis fester som gjør at den kan løftes av kran når den skal hentes og kjøres bort.

Sekkens praktiske utforming tilrettelegger dessuten for mer effektiv lagring og stabling enn hva som er mulig med tradisjonelle søppelsekker. På den måten kan borettslaget kvitte seg med mer avfall per tur til avfallsanlegget.

Når bør du velge PP-sekk fremfor container?

Samtidig vil enkelte borettslag fortsatt dra mer nytte av PP-sekker, dersom infrastrukturen i nabolaget gjør det vanskelig å plassere containere. PP-sekker – som tar langt mindre plass enn containere – kan være lettere å plassere i kriker og kroker som er uegnet for containere.

Du vil riktignok ha bruk for flere PP-sekker om du skal få plass til den samme avfallsmengden som i en tradisjonell container. Fordelen med PP-sekker er at du kan fordele dem utover ulike arealer i borettslaget, uten å nødvendigvis måtte sperre gangveier eller innkjørsler.

Bestill robuste PP-sekker fra Avfallsekk.no

Skal borettslaget ditt ha dugnad, renoveringsprosjekter eller opprydning? Da er det viktig å finne gunstige løsninger som tilrettelegger for god avfallshåndtering. Hos oss finner du robuste PP-sekker på 800 eller 1 800 liter.

Sekkene kan fylles med alt fra trevirke, hageavfall og isolasjon, til gips og annet avfall. Plasser gjerne flere sekker i borettslaget dersom det er mange ulike materialer som skal sorteres. Sekkenes utforming gjør det enkelt å se hva som skal kastes hvor.

Når din PP-sekk er fylt opp, kan du bestille henting. Vi frakter avfallet til avfallsmottaket, og sørger for at materialene havner der de skal. På den måten kan du spare tid, og samtidig ha god samvittighet for miljøet.

Kontakt oss i dag om du lurer på noe!