Uncategorized

Hvordan rive peis?

22. august 2023

‍En gammel peis kan ikke bare ha et utdatert design, den kan også være ulovlig å ta i bruk. Mange ønsker derfor å bytte ut eldre ovner med mer moderne, rentbrennende modeller, noe som kanskje betyr at den gamle peisen må rives.

Mindre, enkeltstående ovner kan som regel fjernes uten at det er behov for å rive noe. Har du derimot en stor peis som er muret inn, er det ofte nødvendig å gå mer drastisk til verks.

Her skal vi forklare deg hvordan du kan rive en peis, steg for steg!

1. Planlegging og forberedelser

‍Det er viktig å forberede seg før man setter i gang med å rive en peis. La oss se nærmere på noen av de viktigste punktene!

Vær obs på eternittplater i peis
Husk at eldre peiser ofte inneholder eternittplater som kan være asbestholdige. Dette gjelder først og fremst peiser som ble produsert frem til 1980.

Dersom eternittplater ødelegges, kan asbest frigjøres i luften og utgjøre en helserisiko. God og riktig asbesthåndtering er viktig. Husk at myndighetene fraråder privatpersoner å utføre innvendig asbestsanering på egen hånd, på grunn av den betydelige miljø- og helserisikoen.

Så, hvordan rive peis med eternittplater på en trygg måte? Det beste er å hyre inn hjelp fra et selskap som kan utføre asbestsanering på en trygg måte, med godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Beskytt omgivelsene mot aske, sot og murstein
Foruten asbest, er det viktig å huske på at det å rive en peis ofte kan innebære at mye sot og aske havner på gulv og vegger. Det kan også dette murstein på gulvet, noe som kan gi stygge merker i parkett eller laminatgulv.

For å unngå sot og skader, er det lurt å beskytte omkringliggende overflater. Mange velger å sette opp et telt før de setter i gang med arbeidet, slik at støv og aske ikke kommer på avveie i boligen.

Mange synes det er praktisk å bruke en byggstøvsuger som kan suge opp overflødig støv underveis. Husk at det ofte er mer komfortabelt å jobbe i et ryddig miljø!

Verneutstyr

Hvordan rive peis på en trygg måte? Med riktig verneutstyr kan du beskytte både hørsel, syn og kroppen for øvrig. Det er ikke sunt å puste inn aske eller støv fra mur, og med en støvmaske kan du få beskyttelsen du trenger.

Vernebriller er også kjekt å ha, og det samme gjelder vernesko. Sistnevnte kan forhindre at føttene skades om du skulle miste en murstein på gulvet mens du holder på. Hørselsvern er også lurt å ha, siden rivejobben kan være støyfull.

Husk at det stilles spesielle krav til verneutstyret om en peis med eternittplater og asbest skal rives. Dette bør profesjonelle ta seg av.

2. Riv peiskappen og fjern innsats

‍Når peiskappen eller muren rundt peisen skal rives, er det nødvendig med godt utstyr. Det brukes gjerne en borhammer med meisel eller pigg, og med denne kan man løsne biter av peiskappen – bit for bit.

Etter hvert treffer man på innsats og røykhette. Innsatsen er i mange tilfeller forankret i den tilstøtende veggen, og må demonteres om du ønsker å bytte ut peisen med en nyere modell.

3. Vurder om pipen må byttes ut

‍Hvis du planlegger å bytte ut peisen din, vil det noen ganger være behov for å bytte ut den eksisterende pipen også. Grunnen til dette er at den gamle pipen din kan ha skader eller sprekker, noe som kan være farlig siden det øker sjansen for pipebrann.

Husk også på at det ikke er sikkert at en eventuell ny peis er kompatibel med den gamle pipen. Heldigvis trenger det ikke å være spesielt dyrt eller vanskelig å fornye pipen, siden det ofte er mulig å føre et nytt rør opp i den eksisterende pipen.

4. God avfallshåndtering

‍Når du er ferdig med å rive peisen, står du sannsynligvis igjen med store mengder avfall i form av aske, mur og jern. Om ovnen som ble revet var ikke-rentbrennende, kan det være lurt å levere den til nærmeste avfallsmottak for riktig håndtering.

Vedovn-innsatser og oljekaminer skal stort sett sorteres som jern og metall. Husk på at asken først bør tas ut, da denne skal sorteres som restavfall. Noen velger å bruke asken som gjødsel til kalkelskende planter og gressplen, noe som også er en god løsning.

Mange gode grunner til å rive gammel peis
Om du har en gammel peis som ble produsert eller oppført før 1998, er ovnen mest sannsynlig ikke rentbrennende. Samme år bestemte norske myndigheter at nye peiser som ble produsert måtte innfri visse krav til utslipp.

I enkelte norske kommuner er det nå forskrifter som forbyr bruk av ikke-rentbrennende ildsteder. Ved å fyre i en rentbrennende ovn kan du ha bedre samvittighet overfor miljøet, siden utslippet av svevestøv og miljøgasser reduseres.

Moderne ovner kan også by på andre fordeler. De har ofte høyere varmeeffekt, og trenger mindre mengder ved for å produsere varme. Ovnene er også mer brannsikre (spesielt sammenlignet med åpne murpeiser), og glasset blir i mindre grad stygge og sotete.

Ønsker du en praktisk løsning for søppelhåndtering under heisriving?

Gjør jobben effektivt og enkelt med vår praktiske avfallssekk.

Prosessen er enkel:

  1. Bestill avfallssekk
  2. Fyll sekken.
  3. Bestill henting.

Alt kan ordnes via vår nettside, avfallsekk.no. Med denne løsningen slipper du bryderiet med en stor kontainer som tar opp mye plass, tid og penger.

Kontakt oss her hvis du har noen spørsmål