Uncategorized

Hvor kan man kaste hageavfall?

21. september 2022

Hvor kan man kaste hageavfall?

I forbindelse med opprydning i egen hage eller dugnader i nabolaget, vil man ofte sitte igjen med en del hageavfall. Det kan kanskje være fristende å dumpe dette i naturen, siden det jo er naturlig avfall. Men dette er hverken lurt eller lovlig.

Så, hvor kan du egentlig kaste hageavfall? Her skal vi se nærmere på typisk avfall fra hagen og hvordan du håndterer det på riktig måte!

Først og fremst: Hva er hageavfall?

Før du i det hele tatt kaster hageavfall, er det viktig å sette seg inn i hva slags avfall som hører hjemme i denne kategorien.

Kort fortalt kan hageavfall defineres som biologisk nedbrytbart avfall som stammer fra hagen eller uteområdene. Her er noen eksempler på avfall i denne kategorien:

 • Hageplanter og -blomster
 • Greiner
 • Kvist
 • Røtter
 • Ugress
 • Gress
 • Løv
 • Bark

Hva med stein, jord og nedfallsfrukt?

Det er ikke uvanlig at man også sitter igjen med en del jord og stein i forbindelse med opprydningsarbeid i hagen. Husk imidlertid på at dette ikke faller innunder kategorien hageavfall.

Hos avfallsstasjonen skal jord og stein sorteres i samme container som fliser og betong. Grunnen til dette, er at jord og steiner blir betraktes som dødt materiale, og ikke blir ansett som biologisk nedbrytbart slik som planter, kvist og løv.

Når det kommer til nedfallsfrukt og bær, skal dette kastes sammen med matavfall. Bær og frukt er biologisk nedbrytbart, men kan tiltrekke mye fluer og ønskes derfor ikke sortert sammen med resten av hageavfallet.

Her kan du kaste hageavfall

Og så til de store spørsmålet: Hvor kan man kaste hageavfall? I utgangspunktet har du to muligheter. Du kan kompostere hageavfallet på egen eiendom, eller du kan levere det inn til et godkjent avfallsmottak.

La oss se nærmere på de to alternativene!

Kompostering av hageavfall på egen eiendom

Mange har fått øynene opp for kompostering av nedbrytbart materiale, da dette gjør det mulig å lage næringsrik og god jord som kan brukes i hagen. Dersom du har en kompostkvern eller -binge, kan du legge alt fra hageavfall til matrester her.

Etter hvert som tiden går, vil avfallet brytes ned av mikroorganismer og bli om til jord. Ulempen med denne teknikken er at kompost kan avgi en ubehagelig lukt, og tiltrekke seg rotter, mus og annet utøy.

Kompostering av hageavfall er derfor kanskje mest aktuelt for borettslag eller boliger med stor hage/eiendom, da dette gjør det mulig å plassere bingen litt unna oppholdsområdene.

Levering av hageavfall til avfallsmottak

Det andre alternativet er å levere hageavfallet sitt til en gjenvinningsstasjon. De fleste avfallsmottak har egne containere beregnet på nettopp hageavfall, og her kan du kaste avfallet med god samvittighet. Hageavfallet blir om til jord, og kommer derfor til nytte.

Man leverer som regel hageavfallet uten sekk, noe som betyr at kun nedbrytbart hageavfall skal i containeren.

Dersom du skal levere hageavfall til gjenvinningsstasjonen, kan det være praktisk å ha tilgang på en tilhenger da dette gjør transporten enklere. Eventuelt kan man bestille henting, noe som blant annet er aktuelt når man har leid inn en avfallssekk eller container for oppsamling av hageavfallet.

Dumping av hageavfall i naturen eller restavfallet

Ifølge forurensningslovens paragraf 28 er det ikke lovlig å dumpe hageavfall i naturen eller andre friområder, og slike handlinger vil karakteriseres som forsøpling. Om du kaster hageavfall ute, kan dette medføre pålegg om opprydning eller bøter.

Legg merke til at du heller ikke kan kaste hageavfall i restavfallet. Dette var tillatt før, men etter at gjenvinningsstasjonene begynte å lage biogass av restavfall ble det bestemt at hageavfall skal sorteres for seg selv.

Hvor kan man kaste hageavfall som er svartelistet?

Ikke alle planter og blomster skal kastes sammen med hageavfallet. Noen arter er nemlig svartelistet eller kategorisert som fremmedarter i Norge, noe som betyr at de kan utgjøre en trussel mot det biologiske mangfoldet i naturen vår.

Selv om hageavfall blir om til jord, kan frø og røtter fra de uønskede artene overleve. Dette betyr at artene kan spre seg på uønskede områder. Av den grunn skal svartelistede og uønskede plantearter leveres i egne sekker og brennes hos avfallsmottaket.

Du sorterer sekken med de fremmede artene som restavfall. Husk imidlertid på å knyte sekken godt, slik at frø eller røtter fra planten ikke kommer på avveie. Mange uønskede arter – som parkslirekne – har enorm spredningsevne og kan fort trenge bort ønskede arter i naturen.

Her er noen eksempler på planter som ofte finnes i norske hager som er kategorisert som uønskede fremmedarter:

 • Parkslirekne
 • Kjempespringfrø
 • Russesvalerot
 • Hagelupin
 • Kjempebjørnkjeks

Slik går du frem når du skal kaste hageavfall

Når du planlegger opprydning i hagen eller andre uteområder på eiendommen, vil det ofte være snakk om store mengder avfall. For å gjøre sorteringen oversiktlig og enkel, anbefales det å ha egnede avfallssekker eller containere til å legge avfallet i.

Det enkleste er kanskje å bruke store avfallssekker. Disse kan typisk romme 800 eller 1 800 liter, og er derfor romslige nok til å kaste hageavfallet i. De tåler dessuten mye vekt, og tar samtidig mindre plass enn containere.

Lei gjerne inn flere sekker, slik at du enkelt kan sortere hageavfall for seg, og steiner og jord for seg. På den måten blir det mye enklere å levere inn avfallet i etterkant, siden du slipper å sortere avfallet hos gjenvinningsstasjonen.

Bestill avfallssekker til hageavfall

Hos Avfallsekk.no kan du enkelt bestille avfallssekker som gjør sortering av hageavfall enkelt og oversiktlig. Vi tilbyr standard avfallssekker på 800 liter, og store avfallssekker på 1 800 liter. I disse kan du legge hageavfall, samt steiner og jord.

Du kan bestille sekk på nett. Ved bestilling av avfallssekk på nett, vil vi sende sekken innen 24 timer. Så snart du har plassert sekken på eiendommen din, kan du begynne å fylle den med avfall.

Når sekken er fylt opp av hageavfall, stein og jord, kan du bestille henting. På den måten slipper du å transportere hageavfallet til gjenvinningsstasjonen selv. Enklere blir det vel knapt? Bestill din avfallssekk, i dag!