Uncategorized

Hva skjer med søppelet vi sorterer?

7. november 2022

Hva skjer med søppelet vi sorterer?

Det å kildesortere avfallet kan ha en positiv effekt på miljøet, siden du bidrar til å spare naturens ressurser.

Her ser vi nærmere på hva som skjer med søppelet vi sorterer, enten det er snakk om plast, papp eller andre materialer.

Restavfall

Restavfall brennes og generer energi som kan brukes til strømproduksjon og oppvarming, men dette er kun mulig å gjøre én gang. Når avfallet først er brent, kan det ikke utnyttes videre. Dette i motsetning til avfall som sorteres.

Sortert avfall bidrar til at ressurser kan brukes på nytt gang på gang. Derfor er det viktig å ikke kaste «alt» i restavfallet. Har du for eksempel spist yoghurt, kan du i de fleste tilfeller skylle emballasjen og sortere avfallet som plast.

Så, hva skal i restavfallet? Stort sett regnes avfall som er en blanding av ulike materialer og som ikke lar seg sortere separat som restavfall. Her er noen eksempler:

  • Emballasje av papir og plast som er tilgriset (ikke mulig å skylle rent)
  • Matpapir og bakepapir
  • Hundeposer
  • Kattesand
  • Plaster og hygieneartikler som q-tips, tamponger og bind
  • Sneiper og snus
  • Bleier
  • Aske
  • Sugerør
  • Støvsugerposer

Papp og papir

Når du sorterer papp og papir, vil materialene omgjøres til råstoff som kan benyttes til produksjon av nytt papir, kartonger og pappemballasje. Resirkulert papp og papir blir for eksempel om til dopapir, avispapir, pappesker eller skrivepapir.

Husk at papp du sorterer ikke skal pakkes inn i bæreposer av plast. Det er også viktig å skylle kartonger (f.eks. meltekartonger) rene før sortering. Både konvolutter, aviser, bølgepapp, papp, pizzaesker, gråpapir og drikkekartonger kan sorteres som papp.

Unngå imidlertid å sortere vått papir, pappkartonger med matrester, glanset papir (som julegavepapir), engangsservice og lignende. Dette regnes som restavfall.

Plastemballasje

Det antas at omkring 2/3 av alt plastavfall i norske husholdninger havner i restavfallet, noe som betyr at vi har et stort forbedringspotensial. Plasten du sorterer kan nemlig resirkuleres og bli om til plastmøbler, blomsterpotter, sekker eller lignende.

Noe plast egner seg ikke for gjenvinning, og vil brennes. Energien benyttes da til fjernvarme eller produksjon av strøm. Merk deg at plastemballasje (altså plastikk som matvarer og lignende er innpakket i) og plastprodukter sorteres hver for seg.

En tannbørste vil for eksempel kastes som restavfall, mens emballasjen den ble kjøpt i vanligvis skal sorteres som plastemballasje (og eventuelt papp).

Hardplast

Hardplast er hardere plast som brukes til for eksempel hagestoler og andre plastprodukter. Nærmere 80 % av all hardplast som sorteres kan gjenvinnes og bli til nye plastprodukter. Plastfolie går også til materialgjenvinning, og kan sorteres sammen med hardplast.

Plast som er forurenset eller laminatprodukter går til energigjenvinning. Husk at for hver kilo plast som gjenbrukes til produksjon av nye produkter, vil to kilo råolje bli spart.

Matavfall

Matavfall blir som regel kvernet, og eventuelt ikke-organisk materiale som plastikk blir sortert ut. I mange tilfeller vil matavfallet legges i store, lukkede tanker slik at innholdet gjærer og skiller ut biogass.

Denne gassen kan bli brukt som drivstoff, for eksempel til kjøretøy. Den faste massen som ligger igjen i tanken anvendes som næringsrik kompostjord, mens den bløtere delen av massen blir til gjødsel. Sistnevnte brukes for eksempel til matdyrking og landbruk.

Matavfall inkluderer alt fra kaffegrut, teposer og eggeskall, til fisk og skrell eller skrotter fra frukt og grønnsaker. Sørg derfor for å sortere ut matrester og matavfall fremfor å kaste det sammen med restavfall. Ting som aske, planterester og gress skal ikke i matavfallet.

Glassemballasje

Glassemballasje blir gjenvunnet til nytt glass etter å først ha blitt knust og omsmeltet. Glass som er av lavere kvalitet brukes gjerne til byggematerialer som skumglass eller Glava-isolasjon.

Eksempler på glassemballasje er emballasje av glass som har blitt brukt som beholder for drikke- eller matvarer. Husk å tømme glassemballasjen for innhold før sortering.

Glassprodukter som porselen, keramikk og steintøy skal ikke sorteres sammen med glassemballasje, men regnes som restavfall.

Metallemballasje

Sortert metallemballasje av stål og aluminium blir om til nye stål- og aluminiumsprodukter – som for eksempel sykler, felger, ny metallemballasje, kleshengere eller komponenter i elektroniske produkter.

Aluminium som er gjenvunnet og brukes til produksjon av nye ting, vil kreve langt mindre energi (95 %) enn tilsvarende produksjon med aluminium utvunnet fra berg og fjell.

Metall

Metall i form av muttere og lignende leveres ikke sammen med metallemballasje, men sorteres for seg selv.

Metallet blir resirkulert og deretter brukt til produksjon av metallprodukter som biler, kasseroller og lignende.

Blandet trevirke

Ubehandlet og blandet trevirke makes opp til flis og brennes, slik at det dannes energi som brukes til biobrensel og fjernvarme. I Norge finnes det skoler og andre bygninger som får varme fra nettopp biobrensel.

Både paller, fruktkasser, sponplater, rent trevirke, malt trevirke, parkett og limtre kan sorteres som blandet trevirke.

Impregnert trevirke

Trevirke som er impregnert inneholder farlige stoffer som kan skade både helse og miljø om de havner i naturen eller luften. Av den grunn skal ikke impregnert trevirke sorteres sammen med ubehandlet trevirke, men for seg selv.

Impregnert trevirke vil brennes i spesiallagde ovner som ikke avgir de helse- og miljøskadelige stoffene.

Hageavfall

Hageavfall som planter, gress, kvist, greiner og løv omgjort til jord og diverse jordforbedrende produkter.

Noe hageavfall leveres til produsenter av jordprodukter, mens noe blir brukt til energigjenvinning.

EE-avfall (elektronisk / elektrisk avfall)

Produkter som er strømdrevne (enten fra stikkontakt eller batterier) kan inneholde farlige stoffer og må derfor sorteres for seg selv. EE-avfall blir sendt til gjenvinning, der ulike komponenter separeres og brukes på nytt der det er mulig.

EE-avfall inneholder ofte plast med brommerte flammehemmere, og dette blir destruert i spesielle ovner som ikke slipper ut de farlige stoffene.

Sorter avfallet ditt med praktiske avfallssekker

Vi har nå sett nærmere på hva som skjer med mye av avfallet du sorterer. Mange av tingene du kaster kan bli til nye ting, og sparer planeten vår for dyrebare ressurser. Det er imidlertid viktig å sortere materialene riktig.

Dersom du skal i gang med opprydning, oppussing eller andre ryddeprosjekter, kan praktiske avfallssekker (big bags) fra Avfallsekk.no være til stor hjelp.

Bestill avfallssekker i dag, og gjør miljøet en tjeneste!