Uncategorized

Hva gjør man med hageavfall?

22. juli 2022

Hva gjør man med hageavfall?

Årlig rydder tusenvis av nordmenn i hagene sine. Busker skal trimmes, kvister klippes og visne blader fjernes. Resultatet blir en vakker og velstelt hage, noe de fleste drømmer om. Samtidig vil det bli en del hageavfall, og dette er ofte ønskelig å bli kvitt.

Vi skal her se nærmere på hvilke muligheter man har når man skal kvitte seg med hageavfall fra eiendommen.

1. Frakt bort hageavfallet selv med en tilhenger

Ett alternativ er å frakte bort hageavfall selv. Har du bil med tilhenger er dette gjerne en enkel sak. Du kan da plassere hageavfallet på lasteplanet, og kjøre det til ditt nærmeste avfallsmottak.

Ulempen med denne løsningen er at jobben kan være tidkrevende. Om våren er det dessuten ofte lange køer for å slippe til på gjenvinningsstasjonene. Har du ikke en romslig bil eller tilhenger, kan det også bli vanskelig å få med seg alt avfallet på egen hånd.

Husk at fremmede plantearter skal pakkes inn i avfallssekker som er tette før de leveres på gjenvinningsstasjonen. Dette reduserer sjansen for at planten kan spre seg.

2. Legg hageavfallet i kompostbingen

Mange nordmenn har mulighet for å kvitte seg med hageavfall på egen tomt, gjennom en prosess som er kjent som kompostering. Har du for eksempel kvister, løv eller visne planter du vil kvitte deg med, kan dette legges i en kompostbinge.

Etter en viss tid vil hageavfallet bli om til ny og næringsrik jord du kan bruke i hagen din. Bruk gjerne en kompostkvern til greiner og kvist, slik at du får kuttet disse opp i små biter. Nedbrytningsprosessen vil da gå raskere, og massen tar opp mindre plass i hagen.

Det er imidlertid ikke alle som har plass til å ha en kompostbinge i hagen sin i det hele tatt, og da er gjerne ikke denne løsningen så aktuell.

3. Henting av hageavfall

Et tredje alternativ er å bestille henting av hageavfall. Dette er en populær løsning blant borettslag, vel og sameier. Mange synes det er praktisk med en container eller stor avfallssekk. Her kan alle i nabolaget legge hageavfallet sitt i en viss periode.

Deretter hentes avfallssekken eller containeren til avtalt tid. Med denne løsningen slipper man å tenke på transport av hageavfallet selv, noe som gjør det hele veldig enkelt.

Leie av sekk eller container er spesielt praktisk når det er snakk om store ryddejobber. Løsningen kan også egne seg for individuelle huseiere med store hager som genererer mye avfall.

4. Kan jeg dumpe hageavfall i naturen?

Nei. Årsaken til dette er at hageavfall i mange tilfeller vil inkludere vekster som kan være til skade for det norske økosystemet. Det er i henhold til Forurensningsloven forbudt å dumpe avfall fra hagen i naturen, og du bør derfor ikke vurdere dette som et alternativ.

Dersom du har planter som ikke hører naturlig hjemme i norsk natur i hagen din, kan du risikere at planten sprer seg om du kaster den fra deg ute.

Hvis det er snakk om svartelistede planter som utgjør en alvorlig trussel mot Norges biologiske mangfold, skal de leveres til forbrenning på avfallsstasjonen. Da er det viktig at plantene er atskilt fra resten av hageavfallet, og pakket inn i transparente plastikksekker.

Et eksempel på en svartelistet planteart i Norge, er hagelupin. Du kan finne en liste over flere uønskede og svartelistede arter hos artsdatabanken, om du vil vite mer.

Hva kategoriseres som hageavfall?

Noen er usikre på hva slags avfall som faller innunder kategorien «hageavfall». Dette kan det være greit å få oversikt over før du fyller tilhengeren eller en sekk med avfall. På den måten kan du unngå feilsortering.

Hageavfall inkluderer stort sett alt av biologisk nedbrytbart avfall som stammer fra hagen din. Her er noen eksempler:

• Gress
• Løv
• Kvister
• Ugress
• Greiner
• Planter
• Bark
• Røtter

Frukt (inkludert nedfallsfrukt) fra frukttrær skal sorteres som matavfall, og ikke som hageavfall. Dette skyldes blant annet at frukt i hageavfallet kan medføre at store mengder insekter og skadedyr tiltrekkes på gjenvinningsstasjonen.

Hvordan kaste jord og stein?

I mange hager genereres det også en del jord og stein som man ønsker å kvitte seg med. Jord og stein skal imidlertid ikke sorteres som hageavfall. Disse materialene skal kastes i samme avdeling som betong, fliser og tegl hos gjenvinningsstasjonene.

Stein og jord kategoriseres som «døde materialer» hos gjenvinningsstasjonene, og sorteres derfor ikke sammen med nedbrytbart materiale som løv og planter. Pass derfor på at du sorterer hageavfallet ditt underveis, slik at du slipper dobbeltarbeid i etterkant.

Det kan være praktisk å leie flere avfallssekker dersom det er flere ulike materialer som skal sorteres.

Kan man ikke kaste hageavfall sammen med matavfall?

Nei. Tidligere kunne man kaste hageavfallet sammen med matavfallet, men dette er ikke lenger tillatt. Nå skal hageavfall sorteres for seg selv. Mye av grunnen til dette er at matavfall tidligere ble kompostert mange steder.

De siste årene har mange avfallsstasjoner gått over til å produsere biogass av matavfall, og da er ikke ønskelig å ta i bruk hageavfall.

Hva skjer med hageavfall som leveres til gjenvinningsstasjonen?

Hageavfall du leverer til gjenvinning vil omgjøres til jord. Både gress, kvister, løv og greiner er biologisk nedbrytbare, og vil over tid bli om til jord. Denne jorden kan igjen komme til nytte, for eksempel i form av ny, næringsrik hagejord.

Du kan derfor levere inn hageavfall med god samvittighet, og vite at det før eller siden vil havne tilbake i kretsløpet. Kanskje nye planter og trær kan få glede av jorden som blir laget av hageavfallet ditt?

Bestill henting av hageavfall

Dersom du har hageavfall, står du hovedsakelig overfor tre alternativer. Disse inkluderer å frakte avfallet til en gjenvinningsstasjon på egen hånd, kompostering eller å bestille henting av hageavfall. Sistnevnte er ofte det enkleste alternativet – særlig ved store mengder avfall.

Har ditt borettslag, sameie eller vel behov for henting av hageavfall? Da kan du bestille en avfallssekk hos oss. Vi henter sekken etter at den er fylt opp med kvist, blader og annet avfall, og frakter det til en gjenvinningsstasjon.

Kontakt oss i dag for mer informasjon!