Uncategorized

Hva gjør du med bortkjøring av hageavfall denne høsten?

21. september 2022

Hva gjør du med bortkjøring av hageavfall denne høsten?

Dersom du har ryddet i hagen denne høsten, har du kanskje en del hageavfall du ønsker å kvitte deg med. Siden avfallet bør leveres inn til et avfallsmottak (dumping i naturen er ikke lovlig!), er man som regel avhengig av bortkjøring av hageavfall.

Dette innebærer at man frakter hageavfallet til en gjenvinningsstasjon, der biologisk nedbrytbart materiale kan omdannes til jord. Det er litt fint å vite at de gamle blomstene og kvistene en kvitter seg med kan bli til ny jord som kommer andre planter til nytte!

Her skal vi se nærmere på bortkjøring av hageavfall, og hvilke alternativer man har.

Ulike muligheter for bortkjøring av hageavfall

Bortkjøring av hageavfall kan være en tungvint prosess, siden det ofte er snakk om store mengder kvist, løv, gress og annet avfall. Så, hvordan skal du frakte avfallet trygt frem til avfallsmottaket?

1. Frakte hageavfall selv med tilhenger

Dersom du har en bil med tilhengerfeste og en tilhenger for hånd, kan du kanskje klare å frakte hageavfallet til en avfallsstasjon på egen hånd. Er det snakk om veldig små mengder avfall, kan du til og med få plass til det i bagasjerommet om du er heldig.

Det mest praktiske vil nok likevel være å bruke en henger eller bil med lasteplan, slik at du slipper å få uønskede småkryp eller ubehagelig lukt i kupéen.

2. Få hjelp med frakt til avfallsstasjon

Hvis du ikke har tid eller mulighet til å utføre bortkjøring av hageavfall på egen hånd, finnes det hjelp å få. I noen tilfeller er det ikke mulig å frakte hageavfallet selv, fordi det er snakk om veldig store mengder (f.eks. container eller big bag / avfallssekk).

I tilfeller der du leier inn eller kjøper en avfallssekk eller container hos firmaer som tilbyr dette, vil du ofte få mulighet til å bestille bortkjøring hos det samme firmaet.

Fordelen med dette er at du slipper å håndtere den tunge sekken/containeren selv. Det er som regel behov for kranbil når en tung big bag eller container skal løftes over i transportmiddelet.

Får du hjelp til bortkjøring av hageavfall vil firmaet som hjelper deg ta seg av innlevering til et godkjent avfallsmottak. Hele prosessen blir med andre ord veldig enkel for deg som kunde!

Alternativt kan du kompostere hageavfallet

Bortkjøring av hageavfall er det foretrukne alternativet for mange, siden det ikke er ønskelig å ha sjenerende hauger med avfall på tomten. Noen har imidlertid laget egne komposthauger, -binger eller lignende, der hageavfallet kan komposteres.

Kompostering av hageavfall er et godt alternativ når man ønsker å lage næringsrik jord selv. Husk likevel på at kompost kan være illeluktende under nedbrytningsprosessen, og derfor ikke er et aktuelt alternativ for alle.

Riktig sortering er viktig før bortkjøring av hageavfall

Før bortkjøring av hageavfall, er det viktig å tenke over hva slags hageavfall som skal sorteres hvor. Det er nemlig ikke slik at alt avfall i hagen regnes som hageavfall. Enkelte ting må sorteres for seg selv.

Nedenfor finner du en oversikt over hvordan du sorterer de mest vanlige formene for avfall som finnes i hagen.

Kvist, gress, løv, røtter og planter

Hageavfall kan beskrives som biologisk nedbrytbart avfall som finnes utendørs eller i hagen, slik som gress, ugress, kvister, greiner , bark, løv, blomster og planter. Alt dette avfallet kan legges i samme beholder når du sorterer.

Også røtter og trestammer opptil en viss størrelse kan sorteres som hageavfall. For at en trestamme skal kunne kategoriseres som hageavfall, skal den være mindre enn 25 cm på sitt tykkeste. Hageavfall blir om til jord som kan komme til nytte innen både landbruk og privat.

Steiner, grus, sand og jord

Under opprydning i hagen vil man også kunne ende opp med sand, jord, grus eller steiner man ønsker å kvitte seg med. Dette regnes imidlertid ikke som hageavfall, og skal istedenfor leveres inn som «dødt materiale», i likhet med betong, murstein, fliser og tegl.

Rene masser av sand og grus vil kunne utnyttes til materialgjenvinning, eller for eksempel brukes som fyllmasse i bygg- og anleggsprosjekter om kvaliteten er god nok.

Frukt, bær og grønnsaker (inkludert nedfallsfrukt)

Dersom du har grønnsaker, frukttrær eller busker med bær i hagen, har du kanskje ikke rukket å spise/plukke alt når du skal rydde om høsten. Hvis du har nedfallsfrukt eller lignende som skal kastes, skal ikke dette sorteres sammen med hageavfall.

Frukt, grønnsaker og bær er biologisk nedbrytbart, men skal likevel sorteres som matavfall. Grunnen til dette er at epler og lignende i hageavfallet kan føre til ar fluer tiltrekkes containeren på avfallsstasjonen – noe som ikke er ønskelig.

Uønskede plantearter

Når du sorterer avfall i hagen er det viktig å huske på at ikke alle planter og blomster skal sorteres som hageavfall. Det finnes nemlig mange uønskede fremmedarter med stort spredningspotensiale i norske hager, og disse skal sorteres som restavfall.

Fremmedarter kan nemlig ha røtter eller frø som «overlever» når hageavfall brytes ned til jord. Dermed kan de potensielt spre seg når jorden distribueres rundt. Derfor skal fremmedarter knytes i tette sekker og kastes i restavfallet.

Av uønskede eller svartelistede fremmedarter kan vi nevne planter som hagelupin, parkslirekne, kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø.

Hva koster bortkjøring av hageavfall?

Dersom du planlegger å bestille hjelp til bortkjøring av hageavfall, trenger ikke dette å være spesielt dyrt. Det som avgjør prisen er først og fremst mengden, vekten og antall sekker/containere.

Det vil som regel være billigere å få hjelp med bortkjøring av hageavfall i big bags enn containere.

Kjøp en avfallssekk og få hjelp med bortkjøring av hageavfall

Det er viktig med god tilrettelegging når du skal rydde i hagen. Hos Avfallsekk.no kan du kjøpe avfallssekker som gjør sorteringen av hageavfallet lekende lett. Kjøp for eksempel én sekk til hageavfall og én til steiner og jord, slik at du kan sortere på en oversiktlig måte.

Så snart du er ferdig med å fylle opp dine big bags, kan du enkelt bestille bortkjøring av hageavfall. Vi henter sekkene og frakter innholdet til en avfallsstasjon i nærheten. Du trenger ikke å bekymre deg for hverken løfting av sekker eller transport!

Bestill avfallssekker på nett i dag, og få sekken levert innen kort tid!