Uncategorized

Har du eternittplater i huset ditt?

22. august 2023

Dersom du bor i en gammel bolig, er det en viss sannsynlighet for at det er brukt eternittplater i huset ditt. I så fall bør du ta visse forhåndsregler før du igangsetter arbeid på huset, da eternittplater i verste fall kan være helseskadelige.

Hva er eternittplater?

Eternittplater er et byggemateriale om ble brukt hyppig under husbygging frem til slutten av 1970-årene. Varemerket Eternitt står bak en rekke produkter som er laget av asbestsement, altså sement som er iblandet asbest.

Plater av eternitt ble først og fremst brukt som kledning i vegger og tak, men også til ventilasjonskanaler og rundt peis. I dag brukes ikke lengre eternittplater på grunn av kreftfaren som er forbundet med asbesteksponering.

Bor du i et nyere hus trenger du neppe å bekymre deg for asbest som stammer fra eternitt. Det finnes imidlertid mange eldre hus som fortsatt har eternittplater i tak og vegger.

Er det farlig å bo i et hus med asbest i veggplater eller tak?

Nei. Så fremt eternittplatene i huset ditt står i fred, er det ikke forbundet noen helsefare ved å bo i boligen. Det du likevel bør være obs på, er at boring, saging eller banking i asbestplater kan føre til frigjøring av helseskadelig asbest i luften.

Om du planlegger å rive eller pusse opp et hus med eternittplater, bør du derfor ta visse forhåndsregler. Du kan male eternittplater dersom du ønsker å beholde veggene. Enkelte velger dette, siden eternitt er både holdbart og tilnærmet vedlikeholdsfritt.

Noen foretrekker å heller fjerne eternittplatene. Dette kan også være nødvendig dersom du skal utføre større endringer på boligen, eller ønsker å kunne bore i vegger uten bekymringer.

Hvilke helseskader kan oppstå ved håndtering av asbest?

Eksponering for asbest er forbundet med utvikling av en rekke alvorlige tilstander og sykdommer. Små asbestfibre kan skade cellene i de nedre luftveiene dine, og kan også føre til betennelsesreaksjoner.

Noe av det som er så skummelt med asbest, er at partiklene ikke kommer ut igjen når de først er pustet inn. Det er kanskje ikke livsfarlig å puste inn asbest en gang, men ved gjentatt eksponering over lengre tid vil helserisikoen ofte være betydelig.

Ved eksponering for støv fra asbestplater er man blant annet mer utsatt for å utvikle lungehinnekreft, lungekreft og asbestose. Sistnevnte er en sykdom som etter hvert kan føre til arrdannelse i lungevevet og tilstanden lungefibrose.

Hvordan bli kvitt asbestplater på en trygg måte?

Dersom du vil bli kvitt eternittplater, skal du helst ikke sette i gang arbeidet uten videre. Det tryggeste er å motta hjelp fra noen som har ekspertise innen asbestsanering, da dette sikrer trygg håndtering av asbestplater.

Firmaer som tilbyr asbestsanering skal ha tillatelse til dette fra norske myndigheter, eller nærmere bestemt Arbeidstilsynet.

Det er strenge regler som skal følges, og det settes blant annet krav til avfallshåndtering, planlegging, avsperring, bruk av verneutstyr og avgrensing av rene og forurensede soner. Det må også brukes verktøy som er godkjent, og spesielle riveteknikker skal anvendes.

Når asbestplater skal fjernes skal man blant annet ta platene ned hele, fremfor å dele de opp i mindre deler. Dette for å redusere mengden asbeststøv.

Kan man rive asbestplater selv?

Du kan velge å rive eternittplater fra boligen selv, men du bør da sørge for å forberede deg godt. Du trenger blant annet diverse utstyr og sekker som er egnet for asbestavfall, noe du finner hos blant andre avfallsekk.no.

Husk at det å rive asbestplater selv kan være en slitsom og potensielt risikabel jobb. Dersom du er usikker på fremgangsmåten, kan det derfor være greit å få hjelp.

Sørg for riktig avfallshåndtering av eternittplater

Siden asbestholdige materialer som eternittplater kan være helseskadelige å håndtere, er det også nødvendig å håndtere avfallet på en god måte.

Asbest skal pakkes inn i to lag med plastikk eller i en lukket sekk (gjennomsiktig type), og optimalt sett leveres på en pall ved store mengder. Bruk gjerne tape på skjøtene, slik at innpakningen er så tett som overhodet mulig.

Sørg også for å merke avfallets emballasje med informasjon om innhold og en advarsel om at innånding kan medføre helseskader. På emballasjen bør man også merke at det er anbefalt å bruke egnet verneutstyr ved håndtering av avfallet.

Det er ikke lovlig å grave ned avfall som er asbestholdig, selv om dette kanskje kan virke som en god og lettvint løsning. Avfallet skal alltid leveres inn på en godkjent avfallsstasjon med eget deponi for asbest.

Finnes asbest kun i eternittplater?

Nei, asbest har blitt brukt i andre typer materialer enn kun vegg- og takplater. Frem til slutten av 70-tallet ble asbest brukt i både tjærelim, linoleum, avrettingsmasse, fliser, støp og rør.

Siden mange boliger i Norge blir stående i mange år før de eventuelt rives eller pusses opp, finnes det svært mange hus med asbest. Dette gjelder fortrinnsvis hus som ble bygget frem til 1985 – året da asbest ble forbudt å bruke i bygninger.

Hva koster asbestsanering om du vil rive asbestplater?

Dersom du ønsker hjelp til å rive eternittplater på en trygg måte, kan et firma med ekspertise innen asbestsanering hjelpe deg. Hva dette vil koste deg avhenger blant annet av mengden asbestholdig materiale som skal håndteres.

Det beste er kanskje å motta et pristilbud, slik at du kan få et overblikk over hva jobben eventuelt vil koste deg. Asbestsanering i et stort hus vil for eksempel kunne koste mer enn en tilsvarende jobb i et lite hus.

Ønsker du en sømløs søppelhåndtering når du tar på deg oppgaven selv?

Oppnå en smidig og effektiv løsning med våre praktiske avfallssekker. Bestill og nyt rask henteordning uten besværet med en stor container som tar opp verdifull plass, tid og penger.

For ytterligere detaljer, ta kontakt med oss her.