Uncategorized

Gjenbruksstasjoner i Oslo

7. november 2022

Gjenbruksstasjoner i Oslo

Holder du på med renovering av boligen, et rivingsprosjekt, opprydning eller lignende? Da sitter du kanskje igjen med en del avfall, men også mange ting som kan leveres til gjenbruk.

Gjenbruk er bra for miljøet, siden tingene kan brukes på nytt eller gjøres om, fremfor at det produseres helt nye ting fra allerede pressede naturressurser. Dersom du ønsker å levere ting til gjenbruk, kan dette gjøres til nærmeste gjenbruksstasjon.

Stort sett gratis å levere til gjenbruksstasjoner i Oslo

Hos alle kommunale gjenbruksstasjoner i Oslo, er det tilrettelagt slik at privatpersoner kan levere inn avfall opptil 20 ganger per år uten å måtte betale for det. Dette senker terskelen for å kildesortere og levere inn ting til gjenbruk, fremfor å legge «alt» i blandet avfall.

Etter å ha levert inn avfall eller ombruksartikler 20 ganger, må du betale en liten avgift. Merk deg imidlertid at enkelte ting er fritatt for denne avgiften, inkludert hageavfall. Husk også på at du må ha GjenbruksID for å kunne levere avfall uten kostnader.

Noen aktuelle gjenbruksstasjoner i Oslo

I hovedstaden finnes det mange gjenbruksstasjoner som gladelig tar imot tingene dine. Her kan du som regel levere ting som kan brukes på nytt, enten det er i form av gjenbruk eller gjenvinning.

La oss se nærmere på noen av gjenbruksstasjonene du finner i Oslo-området!

Haraldrud Gjenbruksstasjon

Haraldrud Gjenbruksstasjon regnes som landets største, og er lokalisert i Bjerke bydel i Oslo. Anlegget åpnet i 1967, og lar private husholdninger levere inn avfall gratis. Her kan alle slags avfallstyper – unntatt organisk avfall – leveres inn.

Næringskunder kan også levere inn avfall til Haraldrud Gjenbruksstasjon, men da må avfallet deklareres på forhånd.

 

Smestad Gjenbruksstasjon

Smestad Gjenbruksstasjon ble til som et initiativ fra Oslo Kommune, og holder til i moderne arkitekttegnede bygninger lokalisert i Ullernchausseen 26. Her kan Oslo-innbyggere levere avfall som stammer fra eget hjem opptil 20 ganger årlig uten å måtte betale.

Innbyggere med tilhørighet i andre kommuner kan også levere avfall til Smestad Gjenbruksstasjon, men da mot betaling. Merk deg at denne gjenbruksstasjonen ikke er tilgjengelig for næringskunder.

Sofienbergparken minigjenbruksstasjon

Sofienbergparken er en kommunal minigjenbruksstasjon med beliggenhet i Helgesens gate 56. Her er det tilrettelagt for at privatpersoner kan levere inn avfall uten kostnader, og da primært de som leverer avfallet gående eller syklende. Biler tillates ikke innenfor porten.

Avfallet som leveres til Sofienbergparken minigjenbruksstasjon kan ha et volum på opptil 0,5 m3. I praksis betyr det at du kan levere det du klarer å bære med deg, enten det er elektronisk avfall, lyspærer, batterier, malingrester, metall, glass eller gjenbruksartikler.

 

Grefsen Gjenbruksstasjon

På Grefsen Gjenbruksstasjon i Oslo kan du levere inn gjenbruksartikler og ting som skal til gjenbruk, samt hageavfall, papir, papp, plast, trevirke, løsmasser, keramikk og lignende. Du kan levere inn avfall gratis inntil 20 ganger per år med GjenbruksID.

Hos denne gjenbruksstasjonen er det spesielt godt tilrettelagt for levering av hageavfall. Du kan til og med kjøpe «Oslokompost» og diverse jordprodukter som er laget på mottaket.

Grønmo Gjenbruksstasjon

Hos Grønmo Gjenbruksstasjon kan innbyggere i Oslo levere inn så godt som alt avfall som ikke kan sorteres i poser i kjøkkenskapet. Innbyggere fra øvrige kommuner og bedriftskunder kan også levere avfall her, men da mot betaling.

Du kan blant annet levere hageavfall, papp, papir, løsmasser, gipsplater, isopor, gulvbelegg, farlig avfall og metall hos denne stasjonen.

Ryen Gjenbruksstasjon

Ryen Gjenbruksstasjon holder til i Vårveien 87, og er tilrettelagt for privatpersoner som ønsker å kvitte seg med papp, papir, elektronikk, glass, metall, treverk, keramikk, farlig avfall, møbler eller andre ting. Her kan du levere både gjenbruksartikler og avfall.

Det er imidlertid også visse ting du ikke lan levere inn på Ryen Gjenbruksstasjon. Her kan vi blant annet nevne isolasjonsplater, sensitive dokumenter, gips, bildekk, matavfall, eksplosiver og medisiner.

Gjenbruksstasjonen setter opp enkelte datoer i kalenderen sin der det er åpent for at folk kan komme og hente gjenbruksartikler.

Hvordan levere gjenbruksartikler eller avfall til gjenbruksstasjon?

Merk deg at alle kommunale gjenbruksstasjoner i Oslo krever at du ikke leverer avfallet ditt i sorte eller fargede søppelsekker. Dette for at de ansatte enkelt skal kunne inspisere avfallet og kontrollere at du har sortert avfallet korrekt.

Du trenger heller ikke å levere hageavfall i sekker. Skal du bruke sekk, er det viktig at avfallet enkelt kan tømmes ut og at sekken er gjennomsiktig.

Ellers gjelder det å sette seg inn i reglene som finnes hos den enkelte gjenbruksstasjon. Noen tillater deg å kjøre inn med bil, mens andre kun slipper gående inn.

Hva kan leveres til en gjenbruksstasjon?

Nøyaktig hva som kan leveres inn til en gjenbruksstasjon i Oslo, avhenger av hvilken stasjon det er snakk om. Noen tar imot avfallstyper som ikke tas imot av andre. Sett deg derfor nøye inn i dette før du frakter avfallet til gjenbruksstasjonen, slik at du slipper å gjøre en bomtur.

Hos de aller fleste gjenbruksstasjoner kan du imidlertid levere inn det meste av avfall – inkludert ombruksartikler, papp, plastikk, hageavfall, glass, metallemballasje, keramikk, porselen og elektronikk.

Spesialavfall og farlig avfall som løsmasser eller springfjærmadrasser tas imot hos enkelte avfallsstasjoner – som for eksempel Haraldrud Gjenbruksstasjon og Grønmo Gjenbruksstasjon.

Sorter avfallet ditt på forhånd

For at du skal klare å sortere avfallet korrekt før levering til gjenbruksstasjon, er det viktig å gjøre godt forarbeid. Under opprydning, renovering eller rivningsarbeid, kan det være gunstig å ha containere eller store avfallssekker som letter sorteringsjobben.

Både sameier, borettslag, bedrifter og private kan dra nytte av store big bags. Disse er lette å plassere på tomten, og gjør det enkelt og oversiktlig å sortere avfallet. Når sekken(e) er fylt opp, er det ofte mulig å bestille hentingw.

Bestill avfallssekker / big bags på 1, 2, 3

Planlegger du å levere inn avfall eller gjenstander til gjenbruk hos en gjenbruksstasjon i Oslo? Da kan det lønne seg å bestille inn noen avfallssekker fra Avfallsekk.no for å tilrettelegge for effektiv sortering på forhånd.

Bestill for eksempel én avfallssekk til plast, én til trevirke, én til hageavfall – og lignende. Når sekkene er fylt opp, kan du bestille henting. Enklere blir det ikke!