Uncategorized

Gjenbruk av byggematerialer

7. november 2022

Gjenbruk av byggematerialer

Ved rehabilitering eller rivning av bygg, vil man som regel ende opp med store mengder byggematerialer. Mye av dette kan brukes på nytt. Gjenbruk av byggematerialer innebærer gjerne at treverk fra den gamle bygningen brukes på nytt ved oppføring av et annet bygg.

Foruten gjenbruk, kan mange byggematerialer også resirkuleres og prosesseres slik at de kan brukes i produksjon av «nye» produkter. Gammelt metall fra bygningen kan for eksempel gi liv til nye spikre eller andre gjenstander.

Hva er gjenbruk av byggematerialer?

Gjenbruk er en prosess som innebærer at ting som regnes som unødvendige, utdaterte eller overflødige blir omformet eller brukt på nytt – fremfor at de kastes.

Gjenvinning og gjenbruk har mange likhetstrekk, men førstnevnte innebærer komponenter tas fra hverandre og at råvarene smeltes eller settes sammen igjen til nye produkter.

Når det kommer til gjenbruk av byggematerialer, kan dette for eksempel innebære at deler av en bygning blir brukt på nytt. Det kan for eksempel være snakk om glass (vinduer), treverk (kledning) eller metall (gjerder etc.).

Hvorfor er gjenbruk av byggematerialer viktig?

Både utbyggere og privatpersoner som planlegger å pusse opp eller føre opp nye bygg, bør sette seg inn i de mange fordelene gjenbruk av byggematerialer gir.

La oss se nærmere på de viktigste!

Miljømessige fordeler

Under rivning av bygg blir det ofte generert store mengder avfall. Samtidig vil oppføring av nye bygg ofte assosieres med store utslipp og en betydelig miljøbelastning, siden det gjerne benyttes mange nye materialer (f.eks. treverk).

Ved å gjenbruke byggematerialer kan man sikre en mer ressurseffektiv byggeprosess, siden allerede eksisterende materialer brukes på nytt. På den måten kan man redusere behovet for produksjon av helt nye materialer, og dermed spare naturens ressurser.

Kostnadseffektivt

En annen god grunn til å fokusere på gjenbruk av byggematerialer, er at det er kostnadseffektivt.

I de fleste tilfeller vil det være langt billigere å gå til anskaffelse av brukte fremfor nye materialer – enten det er vinduer, dører, kledning eller andre deler.

Kvalitet og estetikk

Foruten økonomiske og miljømessige fordeler, kan gjenbruksmaterialer ofte ha svært høy kvalitet. Tidligere var det vanlig å håndplukke spesielt egnede planker til bygninger, og disse materialene er ofte av ekstra høy kvalitet.

La oss heller ikke glemme de estetiske fordelene gjenbruk kan medføre. Gamle materialer kan utvilsomt tilføre både egenart og sjarm til dagens bygninger.

Økt fokus på gjenbruk av bygningsdeler

Miljødirektoratet har de siste årene hatt et økt fokus på gjenbruk av byggematerialer, og oppfordrer norske kommuner til å i større grad gjenbruke inventar og materialer fra bygninger.

Det anbefales blant annet at det iverksettes ombrukskartlegging i forkant av rehabiliterings- og rivingsprosjekter. Ombrukskartlegging innebærer at brukbare komponenter av bygningen kartlegges før arbeidet setter i gang.

En oppadgående trend

Sirkulærøkonomi innen byggenæringen har allerede vært populært i land som Danmark i en årrekke. Vi nordmenn henger litt etter, men nå begynner mange utbyggere å fokusere mer på bruk av resirkulerte materialer.

Ressursoptimalisering og avfallsreduksjon sikrer bærekraftig forvaltning av naturressursene, og gjør det mulig å oppføre langt mer miljøvennlige bygg enn tidligere.

Trenden tilsier at mange forbrukere og utbyggere fått øynene opp for utslippsfrie og sirkulære bygg, samt mer miljøvennlige byggematerialer. Det finnes eksempler på moderne nybygg som har kledninger som stammer fra over 100 år gamle hus.

Husk dette før du setter i gang

Når nye bygninger skal føres opp, er det viktig at materialene som brukes er av god nok kvalitet til å oppfylle dagens sterke standarder.

Det er heller ikke alle materialer som kan brukes om igjen. Bygningsdeler som inneholder farlig avfall (som f.eks. asbest) kan ikke gå til gjenbruk, men skal heller leveres inn til et avfallsmottak.

Dersom man vurderer å omsette gamle byggevarer og levere dem til gjenbruk, er det greit å vite følgende:

 • Gjenstandens alder
 • Hvorvidt det foreligger produktdokumentasjon eller sertifisering som sier noe om produktets opprinnelse og kvalitet
 • Behandling av produktet etter rivning (unngå for eksempel kontaminering ved å sortere produktet sammen med farlig avfall)

Hvordan tilrettelegge for økt gjenbruk av byggematerialer?

Både privatpersoner og firmaer i bygg- og anleggsbransjen som planlegger å rive eller rehabilitere et bygg, kan bidra til økt gjenbruk av byggematerialer. Det kanskje viktigste tiltaket, er å ha gode sorteringsmuligheter underveis.

Det kan være gunstig å plassere containere eller store avfallssekker utenfor bygningen, slik at materialene kan sorteres på en god og oversiktlig måte. Avfallssekker er kanskje spesielt gunstig, siden de er mer prisvennlige og mindre plasskrevende enn containere.

Merk gjerne avfallssekkene slik at det blir enkelt å se hva som skal sorteres hvor. Og husk – dersom du har farlig avfall, må dette sorteres for seg.

Hva slags byggematerialer kan gjenbrukes?

Her er en oversikt over vanlige byggematerialer og hvorvidt de egner seg for gjenbruk eller ikke:

 • Teglstein: Velegnet fir bruk i nye konstruksjoner.
 • Metall: Både kobber, aluminium, sink og stål egner seg for gjenbruk.
 • Ventilasjonskanaler i stål (forsinket): Ofte egnet for ombruk.
 • Betong: Først og fremst aktuelt å gjenbruke om det er snakk om prefabrikkerte elementer.
 • Treverk: Stort sett aktuelt for alle former for trevirke, samt produkter av trefiber. Konstruksjonsvirke som bjelker, søyler, lameller av trefiber og takstoler er spesielt ettertraktet for gjenbruk.
 • Glass: Vinduer som demonteres fra moderne bygg kan ofte brukes på nytt. Vinduer fra eldre bygninger egner seg ofte best som interiørelementer eller dekorasjon, ettersom de stort sett har dårligere isolasjonsevne enn modere vinduer.
 • Plast: Termoplast som polystyren (PS), isopor (EPS), polypropylen (PP), polyetylen (PE-HD) og polyetylentereftalat (PET) er veldig godt egnet for gjenbruk. Herdeplast kan vanligvis ikke benyttes til annet enn energigjenvinning.
 • Elektriske komponenter: På grunn av utfordringer relatert til garanti for gamle elektriske komponenter, kan de være mindre egnet for gjenbruk. Om komponentene vurderes som brukbare av fagfolk, er derimot gjenbruk nokså aktuelt.

Bestill avfallssekker av høy kvalitet

Hos Avfallsekk.no finner du avfallssekker som passer ypperlig til sortering av materialer som skal gå til gjenbruk eller gjenvinning. Vi har også egne avfallssekker beregnet på farlig avfall som asbest.

Husk at mange av materialene du sorterer kan brukes på nytt, og bidra til at naturens ressurser blir spart. Bestill avfallssekker på 1, 2, 3, fyll dem opp og bestill henting!