Uncategorized

Fungerer avfallsløsningen din dårlig? Det kan bli dyrt for bedriften!

6. februar 2023

Fungerer avfallsløsningen din dårlig? Det kan bli dyrt for bedriften!

For mange bedrifter utgjør avfallshåndtering en unødvendig stor del av budsjettet. Dersom selskapets nåværende løsning er lite gjennomtenkt, er sjansen stor for at du betaler langt mer enn du trenger.

I denne guiden ser vi nærmere på hvilke kostnadsfaktorer som spiller inn, og hvordan du enkelt kan kutte kostnadene betraktelig.

Slurv med kildesortering er dyrt

I Norge er systemet for avfallshåndtering lagt opp på en slik måte at det alltid skal være lønnsomt å sortere avfallet. Dersom bedriften i dag kaster materialer som kan resirkuleres i restavfallet, vil dette generelt sett være kostnadshevende.

Husk at både plastikk, papir og metall kan resirkuleres og bli til nye gjenstander, og at materialene derfor bør sorteres for seg selv i egne beholdere. For å sikre at selskapets ansatte kildesorterer i størst mulig grad, bør du blant annet sørge for å ha…:

  • Lett tilgjengelige avfallsbeholdere
  • Beholdere merket med avfallstype (f.eks. «Restavfall», «Papp», «Plast»)
  • Logisk oppstilling av beholderne

Tenk gjerne gjennom hvor store volum bedriften genererer av ulike avfallstyper i løpet av en typisk arbeidsuke eller -måned. Dette vil ha innvirkning på hvorvidt det vil være lønnsomt å kildesortere eller ikke.

Feilsortering av avfall kan potensielt gi dyre bøter

Dersom bedriften din er opptatt av å holde kostnadene for avfallsløsningen så lave som mulig, er riktig sortering av avfallet viktigere enn du kanskje tror. Håndterer bedriften for eksempel farlig avfall, kan feil håndtering av dette føre til dyre bøter.

Glem heller ikke at feilsortering av avfall kan påvirke selskapets omdømme. Dagens forbrukere blir stadig mer bevisste på å velge leverandører som tar et tydelig miljøansvar.

Feil utstyr kan gi en dårlig og dyr avfallsløsning

Det finnes mange ulike avfallsløsninger for bedrifter. For noen vil det være gunstig å investere i en avfallskomprimator, mens andre vil ha mer nytte av en container eller store PP-sekker (big bags). Dette avhenger blant annet av avfallstype og -mengde.

Sørg for å tilpasse utstyret i takt med selskapets behov. Dersom avfallsmønsteret endrer seg, vil det som regel være lønnsomt å tilpasse avfallsløsningene deretter.

Ved nedskalering trenger kanskje ikke bedriften en container til avfallet lengre, ettersom avfallsvolumet går ned. Da kan det kanskje være mer gunstig med en mindre og billigere avfallssekk i PP, fremfor en stor container eller komprimator.

Har selskapet derimot blitt større, kan det kanskje være lønnsomt å gå fra en standard avfallscontainer til komprimator. På den måten kan avfallet komprimeres, slik at man kan holde transportkostnadene nede på tross av større avfallsmengder.

Tømmeintervaller: Innfør gode rutiner for transport og tømming

Det er mange norske selskaper som opplever at transportkostnadene utgjør en veldig stor andel av avfallskostnadene. Her er det først og fremst viktig å sørge for at tømming og transport av avfall tilpasses bedriftens avfallsmengde i størst mulig grad.

Mange har faste tømmeintervaller som ikke er tilpasset avfallsvolum. Dette kan for eksempel bety at containerne og andre avfallsbeholdere er halvfulle ved den ukentlige hentingen. I så fall kan det være gunstig å endre tømmerutinene, slik at søppelet kun hentes hver andre uke.

Dersom det er mulig for bedriften å redusere antall hentinger, vil dette kunne gi en betydelig reduksjon i kostnadene. Det er forholdsvis høye transportkostnader, noe som blant annet henger sammen med stadig dyrere drivstoffpriser.

Samtidig er det viktig å passe på at tømmeintervallene ikke blir for sjeldne. Dette kan føre til at avfallet hoper seg opp, noe som kan være illeluktende og attraktivt for rotter. Finn en gyllen middelvei som er så praktisk og prisgunstig som mulig.

Smart internlogistikk kan gi lavere avfallskostnader

En dårlig og dyr avfallsløsning henger ofte sammen med dårlig planlagt logistikk på arbeidsplassen. Har du for eksempel ikke gjort det enkelt for ansatte å sortere avfallet, kan du regne med større grad av feilsortering.

Det er viktig med tilrettelagte løsninger. Tenk for eksempel over hvorvidt de ansatte skal ha tilgang på én felles avfallsstasjon, eller om det skal finnes flere oppsamlingspunkter på arbeidsplassen. Dette vil blant annet avhenge av arbeidsplassens størrelse.

Dagens løsning er kanskje tungvint for de ansatte – for eksempel fordi de må gå langt for å kildesortere avfall. Er det langt til nærmeste sorteringspunkt, vil dette naturlig nok kunne heve terskelen for å sortere avfallet.

Kjenner du deg igjen? I så fall kan du vurdere å sette opp flere miljøstasjoner på arbeidsplassen, slik at flere velger å sortere avfallet riktig. Plasser gjerne sekker eller spann i hver avdeling, og sørg for at det blir så enkelt som mulig å sortere søppel.

Digitale verktøy kan være et smart hjelpemiddel

Når bedriften skal sikre en mest mulig gunstig avfallsløsning, er god oversikt alfa og omega. Heldigvis finnes det digitale verktøy som kan bidra til at du får oversikt over både avfallsvolum, kostnader og hvor stor andel av avfallet som kildesorteres.

Basert på dataene du henter ut, kan bedriften ta bedre og mer økonomiske valg i fremtiden. Sjekk for eksempel ut løsninger som Grønt Ansvar, som gjør avfallshåndtering både enklere og mer oversiktlig.

Det kan også være gunstig å sette opp et budsjett, slik at selskapet vet hvor mye penger som kan brukes på avfallshåndtering. Dette vil blant annet kunne være avgjørende for hva slags avfallsbeholdere du kan investere i, enten det er en komprimator, containere eller sekker.

Bestill avfallsbeholdere og gjør avfallshåndteringen mer økonomisk

Avfallshåndtering kan være dyrt for bedriften din om du ikke planlegger godt nok. Det er blant annet viktig å sørge for at tømmeintervallene tilpasses avfallsmengden til bedriften, slik at du ikke betaler for transport av halvfulle beholdere.

Men det kanskje aller viktigste å tenke over, er at avfallet håndteres riktig på et tidlig stadium i prosessen. Sørg for at du gjør det enkelt for ansatte å sortere avfallet riktig, noe som også vil være lønnsomt i lengden.

Ved å ha avfallssekker eller -beholdere strategisk plassert på arbeidsplassen, blir det enkelt for de ansatte å vite hvilket avfall som skal kastes hvor.

Avfallsekk.no har sekker av høy kvalitet, og du kan velge mellom ulike størrelser basert på bedriftens forventede avfallsvolum. Bestill sekker i dag, og spar penger på smart avfallshåndtering!