Uncategorized

Effektiv dugnad i borettslaget? Big bags er løsningen!

8. mai 2023

Når det er tid for dugnad i borettslag og sameier er det smart å tilrettelegge for god og effektiv avfallshåndtering. Det er ikke uvanlig at det produseres store avfallsmengder i forbindelse med dugnadsvirksomhet, og da er kildesortering viktig å ha i bakhodet.

Her forklarer vi deg hvorfor big bags kan være en smart løsning!

Dugnader kan by på mange ulike avfallstyper

Under en typisk dugnad vil nabolagets beboere samles for å utføre arbeid i fellesskap, og man tildeles gjerne ulike arbeidsoppgaver. Vanligvis vil dette medføre en del avfall. 

Ugress skal lukes, løv rakes og områder vedlikeholdes. Noen ganger er det snakk om utbytting av kledning på boliger, maling, trefelling eller tømming av sandfang. Dette kan føre til et bredt spenn av avfallssorter – fra hageavfall til trevirke og farlig avfall.

Farlig avfall er for eksempel malingsavfall, løsemidler og blybatterier. Har man malt kledningen på boligene, sitter man sannsynligvis igjen med en del tomme malingsspann. Disse skal ikke kastes sammen med annet avfall, da de kan utgjøre en miljørisiko.

Viktig å tilrettelegge for riktig avfallshåndtering

Dersom borettslaget planlegger dugnad, er det smart å planlegge litt i forveien. Hva skal gjøres og hvor mye avfall er det sannsynlig at man vil sitte igjen med? Tenk også over ulike avfallssorter, og hvor mange avfallsbeholdere det er gunstig å sette frem.

Ved å sette ut egne beholdere for hver avfallstype, kan deltakerne på dugnaden enkelt se hva som skal sorteres hvor. Her kan man med fordel merke hver beholder med avfallstype på forhånd, slik at det er tydelig hvilken beholder som skal romme hva.

Hvis ikke man tilrettelegger med tydelig merkede og tilstrekkelig mange beholdere, risikerer man at avfall sorteres feil. Dette kan ha en uheldig miljøbelastning, og kan dessuten føre til bøter ved innlevering hos avfallsmottaket.

Usikker på hva slags avfall som skal sorteres sammen og hver for seg?

Det finnes mange ulike avfallstyper. Derfor kan det være lurt å sjekke ut en avfallsguide på forhånd, slik at man vet hva som skal sorteres som hva. Finn ut hvilke avfallstyper som finnes, hvordan de skal sorteres og hva slags avfall som inngår i hver kategori.

Du kan også lære mer om hva som skjer med avfallet etter at det leveres inn til avfallsstasjonen. Lag gjerne en liste over hva som skal hvor, og tape den fast til avfallsbeholderen. Da blir det enklest mulig for alle som deltar på dugnaden å sortere riktig.

Hvor mange beholdere trenger borettslaget til en dugnad?

Dette avhenger av flere faktorer, inkludert størrelsen på nabolaget og hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres. Er det snakk om en felles dugnad av grøntarealene, ender man kanskje bare opp med én avfallstype: Hageavfall.

Er det derimot snakk om større dugnadsprosjekter, kan det være et bredt spenn av avfallssorter. I større nabolag vil det gjerne være behov for større eller flere beholdere til avfall, da avfallsmengdene også er større.

Container til dugnad er populært, men ikke alltid optimalt!

Det finnes en rekke ulike beholdere som kan benyttes til avfallssortering under dugnader i borettslag, sameier og vel. Den kanskje vanligste løsningen er containere. Disse kan romme store volum og tåler mye vekt.

Om nabolaget har svært store avfallsmengder (8–22 m2) av en og samme avfallstype, kan en container være en god løsning. Under en gjennomsnittlig dugnad er det imidlertid mer sannsynlig at det er snakk om flere ulike avfallstyper.

Mange containere leies dessuten ut kun for innsamling av restavfall eller andre spesifikke avfallstyper. En annen ulempe ved å velge container, er at den er plasskrevende og lite fleksibel. Den må gjerne plasseres på gateplan, noe som medfører gebyrer for gateleie.

Man trenger også en lastebil til å frakte containeren til og fra nabolaget, noe som vil medføre ytterligere kostnader.

Hvorfor er big bags perfekt for avfallssortering under dugnader?

Big bags er kort fortalt robuste avfallssekker laget av polypropylen (PP), og kalles også for PP-sekker. Sekker som dette kan enkelt bestilles på nett og fås levert til ønsket adresse – helt uten behov for tungtransport. 

Når sekkene brettes ut er de imidlertid nokså romslige. Sekkene vil typisk fås i størrelser på 800 eller 1 800 liter, og tåler forholdsvis mye vekt. De kan derfor fylles med alt fra isolasjon, metall, gips og treverk, til hageavfall eller elektronikk.

En sekk rommer langt mindre enn en container, men i mange tilfeller kan nettopp dette være en fordel. Det er lite praktisk og økonomisk å leie inn en container dersom den likevel ikke blir fylt opp. Har du mange avfallstyper og relativt lavt avfallsvolum, er big bags ypperlig.

Siden sekkene er relativt små og fleksible sammenlignet med en container, er de også mye enklere å plassere. Er det snakk om et stort borettslag, kan sekkene enkelt plasseres rundt i sidegater og på parkeringsplasser uten å forhindre trafikanter eller gående.

Effektiv avfallshåndtering med big bags

Ved å sette ut big bags i kriker og kroker av borettslaget, vil alle ha kort vei til avfallsbeholdere. Sett gjerne ut flere sekker for ulike avfallstyper, og merk sekkene med hva de skal inneholde.

Det kan for eksempel være én sekk for hageavfall, én for treverk og én for metall. Husk at sekkene kan fås i forskjellige størrelser. Er det sannsynlig at det blir mer hageavfall enn annet avfall? Da kan man benytte en sekk på 1 800 liter til hageavfall, mens øvrige avfallstyper legges i mindre sekker.

Det er mulig å skreddersy en løsning som passer best mulig for borettslaget.

Hva skjer når borettslaget har fylt opp big bags med avfall?

Etter at avfallssekkene har blitt fylt opp med ulike avfallstyper, kan man enkelt bestille henting av sekkene. Deretter vil sekkene bli transportert til et egnet avfallsmottak for videre håndtering.

Dette er praktisk når borettslaget ikke har anledning til å transportere sekkene selv – noe som selvfølgelig også er en mulighet.

Bestill big bags til dugnaden din!

Avfallsekk.no har big bags som passer perfekt til både små og store dugnader i borettslag, sameier og vel. Vi har sekker i ulike størrelser og fasonger, alt etter hva nabolaget trenger.

Sekkene finner du her!