Uncategorized

Dette anbefaler Arbeidstilsynet om du sanerer asbest selv

15. august 2022

Dette anbefaler Arbeidstilsynet om du sanerer asbest selv

Asbestsanering er en prosess som innebærer at man fjerner eller river ned asbestholdige materialer. Sanering kan også vise til avfallshåndtering av materialer med asbest. Det å bli kvitt asbest kan være tidkrevende arbeid, og innebærer også en viss risiko for helseskade.

Med riktig asbesthåndtering kan du imidlertid fjerne asbest på en trygg måte om du utfører jobben på egen hånd.

Hva er asbest?

Asbest er krystallinske, fibrøse silikatmineraler som amositt, krokidolitt, antofylitt, aktinolitt eller tremolitt. De ulike asbesttypene kjennetegnes av sine forskjellige kjemiske sammensetninger, og kan ha ulikt innhold av jern, kalsiumsilikater, magnesium og natrium.

Bruksområdene til asbest er mange, og materialet verdsettes for sine isolerende, varige og varmetålige egenskaper. Dette er også grunnen til at asbest har blitt brukt mye i bygninger, og det finnes derfor asbestholdige materialer i mange gamle hus.

I 1985 ble det innført forbud mot asbest, noe som skyldes stoffets kreft- og sykdomsfremkallende egenskaper. Ved innånding av asbest kan man i verste fall utvikle både lungekreft, mesoteliom og andre kreftformer.

Det er ufarlig å bo i en bolig med asbestholdige veggplater, fliser, rør, gulv og lignende så lenge materialene står i fred. Asbesten utgjør først en helsetrussel dersom den løsner fra materialene, noe som kan skje ved hamring, skruing, dunking og lignende.

Asbest er krystallinske, fibrøse silikatmineraler som amositt, krokidolitt, antofylitt, aktinolitt eller tremolitt.

Når trengs asbestsanering?

Asbestsanering er aktuelt når du ønsker å kvitte deg med asbestholdige materialer, enten det er snakk om eternittplater, fliser, rør, isoleringsmateriale eller lignende.

Skulle du for eksempel ønske å rive ned en vegg for å åpne opp mellom stue og kjøkken, bør du sørge for god asbestsanering om veggen er laget av eternittplater. Hvis ikke risikerer du at rommet fylles med helseskadelige asbestpartikler som kan innåndes.

Asbestsanering er aktuelt både når man planlegger oppussing, utbygging, rivningsarbeid eller andre oppgaver som innebærer at asbestholdige materialer må behandles.

Er det lov å fjerne asbest selv?

Ja, det er fullt lovlig å utføre asbestsanering på egen hånd. Dersom du skal fjerne asbest selv, er det imidlertid veldig viktig å sørge for en sikker og god fremgangsmåte.

Arbeidstilsynet anbefaler at du følger anbefalte sikkerhetstiltak dersom du skal fjerne asbest utendørs, for eksempel fra tak eller vegger.

Merk deg at Arbeidstilsynet fraråder innvendig asbestsanering for privatpersoner, da det er veldig mange hensyn å ta. Det er med andre ord lov å fjerne asbest innendørs på egen hånd, men det er ikke anbefalt.

Hvordan gjennomføre asbestsanering selv?

Dersom du planlegger å gjennomføre asbestsanering selv, bør du sette deg nøye inn i prosessen på forhånd. Sørg også for at du tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets anbefalte tiltak for privatpersoner som skal håndtere asbest.

De ulike tiltakene inkluderer alt fra bruk av verneutstyr til avfallshåndtering. Her er en oversikt over noen av punktene som bør tas hensyn til ved utvendig asbesthåndtering:

 • Informer naboer og andre som kan påvirkes av arbeidet på forhånd
 • Sørg for avsperring og merking av området
 • Kontakt ditt lokale avfallsmottak og få informasjon om hvordan asbestmaterialene skal emballeres før levering
 • Tett alle ventiler, vinduer og øvrige åpninger på huset, slik at asbesten ikke kommer inn i boligen
 • Tape gjerne åpninger
 • Skru av ventilasjonsanlegg
 • Ikke gå inn i boligen med forurensede arbeidsklær
 • Dusj og sørg for god hygiene etter en arbeidsøkt
 • Bruk overtrekkdress med støvavstøtende egenskaper (med hette og uten lommer)
 • Anvend halvmaske/støvmaske med P3-filter
 • Bruk hansker og egnede sko
 • Kast arbeidsdressen etter bruk om det er en engangsdress
 • Øvrig arbeidstøy vaskes utendørs før det tas inn i huset
 • Pass på at asbestplatene tas av hele (så godt det lar seg gjøre) da dette begrenser mengden asbeststøv
 • Kast aldri asbestholdig materiale ned på bakken mens du står i stige/stillas
 • Ikke bruk maskin til rivningsarbeidet
 • Støvsug arbeidsverktøy etter bruk
 • Kast eventuelle kluter som brukes til å tørke asbeststøv
 • Pakk inn asbestholdige materialer i dobbel, kraftig plastikk raskt etter demontering
 • Merk avfallets emballasje med informasjon om innhold

Asbestutstyr som er lurt å ha

Som du ser fra listen over, er det diverse utstyr som er viktig å ha før du setter i gang med asbesthåndtering på egen hånd.

Her er en oversikt over utstyr du må/bør ha:

 • Kraftige plastsekker egnet for asbestavfall
 • Hansker
 • Arbeidsdress og -sko
 • Støvmaske med P3-filter
 • Spesialstøvsuger med HEPA-filter
 • Avsperringsbånd
 • Tusj for merking
 • Tape
 • Kluter

Hvor lang tid tar det å håndtere asbest selv?

Det å fjerne asbest kan som nevnt være tidkrevende arbeid. Dersom det er snakk om å rive alle veggene eller taket på et hus, kan jobben fort ta flere dager. Jo mer omfattende prosjektet ditt er, jo mer tid bør du sette av.

Er det snakk om små prosjekter, trenger det naturligvis ikke å ta så lang tid. Men så lenge det er snakk om utendørs asbestsanering, er det vanligvis vegger eller tak som skal fjernes. Og dette kan ta sin tid – spesielt om boligen er stor.

Dersom du ønsker å spare tid, kan det kanskje lønne seg å få hjelp av et firma som utfører asbestsanering for deg. Profesjonelle jobber med håndtering av asbest på daglig basis, og har utstyret og teknikken som trengs for å få jobben gjort på en god og rask måte.

Når bør man velge profesjonell asbestsanering?

Dersom du har behov for asbestsanering innendørs, er det anbefalt å få hjelp av profesjonelle. Velg i så fall et firma med ansatte som har gjennomført et kurs i asbestsanering, og som har godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Oslo Riv er et av firmaene som kan hjelpe deg når du har behov for å håndtere asbestholdige materialer, enten det er ute eller inne.

Det kan for øvrig også være lurt å hyre inn profesjonelle til å håndtere asbestsanering utendørs, dersom du er usikker på hvordan du skal gå frem. Med profesjonell hjelp kan du føle deg trygg på at jobben utføres på en sikker og god måte.

Leter du etter asbestutstyr av høy kvalitet?

Dersom du planlegger å gjennomføre asbestsanering på egen hånd, er det viktig å ha utstyret som trengs for å kunne gjøre jobben på en forsvarlig måte. Hos oss i avfallsekk.no finner du utstyr av høy kvalitet.

Ta kontakt om du lurer på noe!