Uncategorized

Avfallssekker vs. avfallskontainere: Fordeler og ulemper

9. mars 2023

Avfallssekker vs. avfallskontainere: Fordeler og ulemper

Enten det er snakk om dugnad i borettslaget, opprydning hjemme eller sortering av avfall på en byggeplass, er det nødvendig å ha beholdere der man kan plassere avfallet. I så fall står gjerne valget mellom store avfallssekker i PP eller -kontainere.

Så, hva bør man egentlig velge? Her sammenligner vi fordeler og ulemper assosiert med begge løsninger. Finn den avfallsløsningen som dekker behovet ditt i størst grad!

Volum

Både avfallssekker og kontainere kan fås i ulike størrelser. Sekkene vil typisk kunne romme 800 til 1 800 liter, noe som tilsvarer 0,8 og 1,8 m3.

En kontainer er i de fleste tilfeller enda større, og rommer gjerne alt fra 5–35 m3. Dersom det er snakk om en avfallskontainer som skal leies inn til borettslaget eller lignende, brukes typisk en kontainer på 10 eller 20 m3.

Hva som passer best for deg, avhenger i stor grad av hva slags avfall du har og i hvilke mengder. Om en kontainer blir for stor og en avfallssekk for liten, kan vi anbefale å bestille flere avfallssekker.

Mens én kontainer tar opp mye plass på ett sted, kan du fordele volumet utover et større område om du har avfallssekker. Du kan på den måten oppnå det samme totalvolumet.

 • Avfallssekker er relativt små, men du kan ha mange av dem
 • Avfallskontainere kan romme mange kubikkmeter

Vekttoleranse

Det er også greit å ta hensyn til vekttoleranse. En kontainer vil som regel tåle langt mer vekt enn en avfallssekk. Kontainere er som regel laget av stål, og vil derfor ikke ta skade selv om de er inneholder tungt eller skarpt avfall.

Avfallssekker er laget av et robust PP-materiale som er vevd, og tåler også mye vekt. Vekttoleransen er likevel ikke like høy som for kontainere, naturlig nok.

 • Avfallssekker tåler mye vekt, men ikke like mye som en kontainer
 • En avfallskontainer kan egne seg godt til store mengder tungt avfall

Plassering

En av fordelene ved å velge avfallssekker fremfor kontainere, er at løsningen er langt mer fleksibel. Siden sekken tar mindre plass enn en kontainer, kan du enklere plassere den i nabolaget eller på byggeplassen uten at den står i veien.

Om man har en kontainer kan den fort ta opp mye plass, og være til hinder for biler eller fotgjengere.

 • Avfallssekker er relativt små og fleksible, og enklere å plassere i kriker og kroker
 • Avfallskontainere er store og plasskrevende

Smidig sortering av avfall

Har du flere avfallstyper som skal sorteres? Avfallssortering er viktig enten det er snakk om rydding hjemme, dugnad eller opprydning på arbeidsplassen. Og når det kommer til nettopp sortering av avfall, er avfallssekker som regel det beste valget.

Leier du en kontainer, vil gjerne alt avfallet kastes i samme beholder. Med flere avfallssekker vil du enkelt kunne sortere ulike avfallstyper separat. Sekkene lar deg enkelt se hva som skal hvor, og du kan ha egne sekker for hver avfallstype.

Skal du for eksempel ha dugnad i et sameie eller borettslag, kan dere ha egne sekker for hageavfall, trevirke, papp, plast og lignende. Siden sekkene er enklere å plassere strategisk i nærheten av der ryddingen foregår, oppleves gjerne avfallssorteringen som mer smidig.

 • Avfallssekker gjør kildesortering enkelt og oversiktlig
 • Avfallskontainere egner seg ikke like godt for sortering av avfall

Pris

Det å leie en avfallskontainer kan være dyrt, avhengig av leverandør, transport og størrelse. Avfallssekker er i de fleste tilfeller billigere, noe som tillater deg å bestille flere sekker til samme pris som du ville betalt for én kontainer.

Om det ikke er snakk om så store avfallsmengder, vil uansett avfallssekker være det mest prisgunstige alternativet. Det er ikke noe poeng i å betale i dyre dommer for en kontainer dersom den ikke skal fylles helt opp.

Husk at du i mange tilfeller må betale såkalt gateleie dersom du skal leie inn en avfallskontainer. Gateleien må typisk betales når kontaineren skal plasseres på offentlig grunn, og særlig i Oslo-området.

Med en avfallssekk trenger man ikke betale gateleie, noe som bidrar til å redusere totalprisen ytterligere.

 • Avfallssekker er relativt prisgunstige
 • Avfallskontainere lønner seg først når du har store mengder av én avfallstype

Planlegging og leveringstid

Skal du leie en kontainer er det ofte behov for en del planlegging i forkant. Hvor skal kontaineren stå, og hvordan skal den fraktes? På grunn av sin tunge vekt er det ofte nødvendig med en god del planlegging i forkant.

En avfallssekk er nettere og opptar mindre plass, og krever derfor ikke samme grad av planlegging. Du kan enkelt bestille sekken(e) på nett, og få de levert hjem i løpet av noen få dager. Når sekken er full kan du om ønskelig bestille henting, eller kjøre avfallet til avfallsanlegget selv.

Skal du leie en kontainer må du som regel betale for dyr transport begge veier, noe som også kan gjøre løsningen mer tidkrevende og dyr.

Når bør du velge avfallssekk fremfor avfallskontainer?

Som du kan se finnes det fordeler og ulemper ved både avfallssekker og -kontainere. Hvilken løsning som er best avhenger først og fremst av avfallsvolum og hvor mange avfallstyper du har.

Kort fortalt bør du velge en avfallssekk i PP når…

 • En avfallskontainer blir for stor i forhold til avfallsvolumet
 • Du har mange ulike avfallstyper som skal sorteres
 • Det mangler plass til gunstig plassering av kontainer
 • Budsjettet er begrenset

I motsatt fall bør du kanskje velge en avfallskontainer dersom du skal kaste svært store mengder av én avfallstype, eller har veldig tungt avfall.

Trenger du avfallssekker?

Dersom du har behov for en fleksibel og smart måte å sortere avfallet ditt på, har Avfallsekk.no løsningene du trenger. Hos oss finner du avfallssekker i to ulike størrelser (1 800 l og 800 l).

Sekkene er robuste, og egner seg til sortering av blant annet metall, elektronikk, gipsrester, murstein, betong og lignende. Når sekken er fylt opp kan du bestille henting, og vi vil da frakte avfallet til en egnet avfallsstasjon.

nettsiden vår kan du enkelt bestille det antallet sekker du har behov for, og vi vil deretter sende sekkene så snart som mulig.

Bestill avfallssekker på 1, 2, 3!