Uncategorized

Avfallshenting ved dugnad i borettslaget

21. september 2022

Avfallshenting ved dugnad i borettslaget

De fleste sameier, borettslag og velforeninger arrangerer dugnad med jevne mellomrom, og underveis genereres det ofte mye avfall. Under en dugnad vil man gjerne rake løv, klippe gress, beskjære busker, rydde opp søppel og utføre andre oppgaver.

Etter en dugnad kan man sitte igjen med mye forskjellig avfall. Noe av det skal kanskje kastes som søppel, mens andre ting bør leveres til gjenvinning.

Mange velger derfor å leie inn avfallssekker med påfølgende avfallshenting ved dugnad i borettslaget. Dette gjør sorteringen og videre håndtering av avfallet mer oversiktlig og enkel for alle parter!

Når trenger borettslaget hjelp med avfallshenting?

I borettslag, sameier og andre nabolag som skal ha dugnad, kan det være gunstig med avfallshenting når det er snakk om store avfallsmengder. I mange tilfeller blir det nettopp det under en dugnad, siden det gjerne er snakk om opprydning av store fellesarealer.

Dersom man fyller opp containere eller store avfallssekker (big bags) med avfall, trengs det som regel spesialkjøretøy for å frakte avfallet videre til et godkjent gjenvinningsmottak. Er det derimot snakk om små mengder avfall, har man kanskje kapasitet til å frakte det selv.

Det kan være aktuelt med avfallshenting enten det er snakk om hageavfall, trevirke, plast, papp eller annet avfall.

Ha gjerne flere sekker, slik at det er mulig å sortere de ulike materialene hver for seg. Kildesortering er bra for miljøet, og noe mange borettslag ønsker å rette fokus på.

Hvordan foregår avfallshenting ved dugnad i borettslaget?

Avfallshenting er som regel noe man kan få hjelp til av ulike firmaer som tilbyr avfallshåndtering. Prosessen er stort sett veldig enkel. Man kan ofte få mulighet til å bestille en avfallssekk på nett, og deretter få den levert til borettslaget.

Eventuelt kan man hente en avfallssekk ved nærmeste utsalgssted, slik at man får sekken på dagen. Deretter kan sekken(e) fylles opp av det man ønsker å kvitte seg med, enten det er steiner, jord, greiner, mur, trevirke eller andre ting.

Når sekkene er fulle etter at dugnaden er overstått, kan man bestille henting. Avfallshenting innebærer at sekkene blir hentet av en lastebil og transportert videre til et godkjent gjenvinnings- og avfallsanlegg.

Avfallshenting kan også være aktuelt utenom dugnad i borettslag

Mange borettslag velger å leie inn en avfallssekk eller container slik at beboerne kan få mulighet til å rydde opp i boligene eller hagene sine.

På den måten kan alle i nabolaget få anledning til å kvitte seg med avfall som ellers er vanskelig å bli kvitt. Har man for eksempel stoler, et gammelt kjøkkengulv, fliser eller andre ting man vil kaste, er en avfallssekk veldig kjekk å ha.

Korrekt sortering av avfall under en dugnad er viktig

Når man plasserer containere eller avfallssekker i borettslaget, er det viktig å informere alle parter om hva som skal kastes hvor. Du kan med fordel henge en lapp på sekken eller containeren, og informere om hva som ikke kan kastes der.

Farlig avfall og EE-avfall (elektrisk avfall) bør for eksempel sorteres for seg selv. Dette gjelder for eksempel beholdere for kjemikalier eller malingsspann, samt hvitevarer og andre elektriske komponenter.

Her er en oversikt over hva man som regel kan kaste i en avfallssekk eller container:

 • Rent eller behandlet trevirke som planker, paller og trekasser
 • Jord
 • Betong med eller uten armeringsjern
 • Gips
 • Stein
 • Grus
 • Hageavfall som røtter, løv, greiner, torv og planter
 • Restavfall

Du kan i utgangspunktet blande alt i én og samme avfallssekk, men dette kan bli dyrere siden noen andre må ta seg av kildesortering etter avfallshenting. Det mest gunstige er derfor å leie inn flere sekker dersom det er mange ulike materialer som skal kastes.

Skal man velge container eller avfallssekk til dugnad?

Når man skal ha dugnad i et borettslag, sameie eller andre nabolag, bør man ta stilling til hvorvidt man skal bestille en avfallssekk eller container. En container kan være praktisk, men er til gjengjeld både plasskrevende og ofte mer tidkrevende få hentet ved avfallshenting.

En avfallssekk – også kjent som containersekk – kan være et godt alternativ, siden den kan romme tungt avfall uten at den tar noe særlig med plass. Sekken er laget av sterke materialer som polypropen, og vil typisk romme 0,8–1,8 m3.

Dersom man har et par sekker, kommer man fort opp i det samme volumet som en typisk container (som rommer omkring 10 m3). Samtidig blir det enklere å sortere avfallet når man har sekker, fremfor én stor container.

I noen tilfeller vil likevel en container være mer aktuelt – for eksempel dersom man skal kvitte seg med svært plasskrevende gjenstander som ikke er mulig å få plass til i en sekk. Under en dugnad er det imidlertid sjelden at man har avfall en avfallssekk ikke kan romme.

Hva koster avfallshenting ved dugnad i et borettslag?

Prisen for avfallshenting vil først og fremst avhenge av hvor mange avfallssekker som skal hentes, og hva sekkene inneholder av avfall. Ved bestilling av avfallshenting må man oppgi antall avfallssekker og oppgi avfallstypene.

Du vil som regel kunne se prisen under bestilling, basert på opplysningene du oppgir. Husk at sekkene vanligvis vil bli telt, veid og kontrollert ved henting, og det er derfor viktig å oppgi korrekt informasjon slik man unngår et eventuelt tillegg i prisen.

Bestill avfallshenting på 1, 2, 3

Hos Avfallsekk.no finner du ulike typer avfallssekker som passer perfekt til borettslag som skal arrangere dugnad. Du kan velge mellom ulike størrelser (800 l eller 1 800 l), alt etter hvor mye som skal kastes/gjenvinnes.

Sekkene er av god kvalitet og tåler høy vekt, og er dessuten prisgunstige. De er velegnet enten borettslaget skal sortere hageavfall, betong, treverk eller andre gjenstander. Når du ønsker avfallshenting etter at sekkene er fylt opp, går du frem på følgende måte:

 1. Velg hentested (oppgi adresse, hentedato og eventuell tilleggsinformasjon)
 2. Velg produkt (stor eller liten avfallssekk)
 3. Legg inn nødvendig kundeinfo (navn, fakturaadresse og leveringsadresse)

Når alle data er lagt inn i skjemaet, vil du se en oppsummering. Så snart denne er bekreftet, er det bare å lene seg tilbake og vente på at vi henter avfallssekken!