Uncategorized

Avfallsforskriften stiller nye krav til kildesortering fra 2023

6. februar 2023

Avfallsforskriften stiller nye krav til kildesortering fra 2023

Etter at endinger i avfallsforskriften tredde i kraft i begynnelsen av 2023, har norske selskaper (og offentlige foretak) fått nye forskrifter å forholde seg til når det kommer til kildesortering av næringsavfall.

Her ser vi nærmere på hva endringene innebærer, og hva som skal til for å sortere avfallet riktig!

Hva innebærer endringene i avfallsforskriften?

Rent juridisk er det kapittel 10a i avfallsforskriften – «Utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper» – som har blitt endret.

Denne forskriften handler om materialgjenvinning av husholdningsavfall så vel som husholdningslignende avfall fra næringsvirksomhet. Det kan for eksempel være snakk om avfall som plastemballasje, matavfall og lignende.

Endringen i forskriften betyr at det nå stilles strengere krav til hva slags avfall som kan gå i restavfallet, og hva som skal sorteres som plast- eller bioavfall. Norske bedrifter må derfor være mer påpasselige med hvilket avfall som sorteres hvor.

Før kastet bedriften kanskje alt fra plastemballasje til bananskall i restavfallsdunken. Dette ønsker myndighetene nå å få slutt på.

Hva menes med husholdningslignende avfall?

Avfallet som rammes av endringer i avfallsforskriften, er først og fremst husholdningsavfall fra private og husholdningslignende avfall som genereres av bedrifter. Så, hva slags søppel inngår egentlig i denne kategorien?

Kort fortalt omfattes det meste av vanlig avfall som typisk vil genereres i et hushold i løpet av en dag. Husholdningslignende avfall fra bedrifter som ligner på husholdningsavfall i sammensetning og type, faller altså innunder denne kategorien.

Her er noen eksempler:

  • Matavfall
  • Plastavfall
  • Hageavfall

Hvem rammes av endringene i avfallsforskriften?

Nær sagt alle norske bedrifter vil rammes av endringene i avfallsforskriften, noe som inkluderer både restauranter, dagligvarebutikker, kontorer og kantiner som er tilknyttet næringsvirksomhet.

Har for eksempel selskapet ditt en kantine der det genereres plast- eller matavfall? Da skal dette avfallet sorteres ut fra nå av. Epleskrotter og halvspiste brødskiver skal for eksempel ikke i restavfallet, men i en egen avfallsbeholder sammen med øvrig matavfall.

Mange norske bedrifter har nok allerede gode kildesorteringsrutiner, og for disse vil kanskje ikke endringene i avfallsforskriften utgjøre noen betydning i praksis. Men dersom bedriften din har slurvet med sorteringen til nå, er det altså tid for å endre rutinene.

Ellers kan det nevnes at også privatpersoner og offentlige/kommunale instanser må forholde seg til avfallsforskriften.

Forskjell på næringsavfall og husholdningslignende avfall fra næring

Husholdningslignende avfall er nettopp avfall som minner om det som genereres i en typisk husholdning. Det betyr at store mengder næringsavfall som genereres i forbindelse med produksjon på anlegg eller lignende, ikke berøres av endringene i avfallsforskriften.

Dersom den samme bedriften også genererer avfall i kontorlokaler eller i kantinen, vil dette derimot regnes som husholdningslignende avfall.

Hva er formålet med den nye avfallsforskriften?

Hensikten med endringene er ifølge avfallsforskriften paragraf 10a ledd 1 å øke andelen avfall som blir gjenvunnet til nye materialer (fremfor at det havner i restavfallet).

Dette gjøres ifølge forskriften for å oppnå økt utnyttelse av naturressursene, slik at vi kan begrense mengden klimagassutslipp og på den måten skåne miljøet.

Målet er at omkring 65 % av husholdningsavfall skal være kildesortert innen 2035. Det betyr blant annet at en større andel av plast og matavfall skal leveres til gjenvinning enn tidligere.

Materialgjenvinning fremfor energigjenvinning

Før endringene i avfallsforskriftene tredde i kraft 1. januar 2023, var det nok mange som kastet både brødskiver, bananskall og plastemballasje i restavfallet. Når dette gjøres vil avfallet bli brent, og energien som dannes går til varmeproduksjon eller lignende.

Nå er det ønskelig at ressursene i større grad skal gå til materialgjenvinning, noe som betyr at avfallet kan brukes på nytt fremfor å brennes.

Plastemballasje kan for eksempel bli til nye gjenstander i plastikk. På den måten kan vi spare naturressursene, og produsere produkter på nytt av allerede eksisterende plast.

Bedriften din skal nå dokumentere kildesorteringen

Med de nye endringene i avfallsforskriften stilles det også nye krav til dokumentasjon av kildesortering blant bedrifter.

I praksis er det enda ikke slik at selskaper trenger å rapportere om hvor mye avfall som sorteres, men man kan likevel risikere å bli bedt om å dokumentere dette overfor tilsynsmyndigheter.

Husk at gjenvinningsstasjonen du leverer avfallet til som regel vil kunne hjelpe deg med å dokumentere mengden avfall som er utsortert.

Hvordan tilpasse seg endringene i avfallsforskriften?

Det mange bedrifter nå lurer på, er hvordan de skal klare å tilpasse seg de nye kravene i avfallsforskriften. Her finnes det foreløpig ikke et klart fasitsvar, da endringene fortsatt er forholdsvis ferske. Myndighetene har heller ikke offentliggjort alle detaljene enda.

Frem til konkrete forslag eller krav legges frem, anbefaler vi at bedriften din sorterer husholdningslignende avfall etter beste evne i egnede beholdere. Der du tidligere hadde en beholder til restavfall, bør du nå også ha beholdere for plast- og matavfall.

Mange bedrifter vil nok bekymre seg for hvorvidt beholdere med matavfall kan generere ubehagelig lukt. Heldigvis finnes det smarte sorteringsløsninger og egne spann som er beregnet på nettopp illeluktende avfall.

Merking av ulike avfallsbeholdere

Et av våre beste tips til bedrifter som forsøker å tilpasse seg etter den nye avfallsforskriften, er å sørge for å ha ulike beholdere til ulikt avfall. Disse beholderne bør merkes tydelig med hva som skal kastes hvor.

Merk for eksempel beholderne med «Matavfall», «Plast» og «Restavfall», slik at det blir lettere for alle å kaste avfallet riktig. Ha gjerne også lapper som beskriver eksempler på hva slags avfall som hører til i de ulike kategoriene, slik at det ikke er noen tvil.

Bestill avfallssekker og sorter avfallet på 1, 2, 3

Vi i Avfallsekk.no vet at kildesortering blir stadig viktigere for norske bedrifter, og vi har derfor utviklet smarte sorteringsløsninger som kan forenkle prosessen noen hakk. Vi har blant annet store avfallssekker som kan brukes til sortering av ulike typer avfall.

Hos oss finner du blant annet stativer som er tilpasset avfallssekker i ulike størrelser, slik at du kan etablere en oversiktlig og robust avfallsstasjon på arbeidsplassen. Avfallssekkene våre er robuste, og kan blant annet brukes til sortering av hageavfall.

Har du noen spørsmål om den nye avfallsforskriften, eller ønsker du kanskje tips til valg av avfallssekk? Ikke nøl med å ta kontakt!