Uncategorized

Ansvarlig bruk av avfallssekk

6. juli 2022

Ansvarlig bruk av avfallssekk

Det å bruke en stor avfallssekk kan ofte være mer praktisk enn å leie inn en container. Såkalte containersekker er perfekte både for anleggsbedrifter og borettslag som ønsker å kvitte seg med ting, hageavfall eller bygningsmaterialer. Samtidig er det viktig å ta ansvar.

Vi anbefaler at man er bevisst på både bærekraft, omgivelser og sikkerhet når man bruker sekken. La oss forklare litt nærmere!

Bærekraft

Når man har tilgang på en stor avfallssekk kan det være fristende å kaste «alt mulig» i den. Husk imidlertid på at du da kan ende opp med å kaste fullt brukbare og resirkulerbare gjenstander andre kan få glede av senere.

Mange av tingene du kaster kan sannsynligvis gjenbrukes eller resirkuleres, og bør derfor ikke kastes i avfallssekken. Eksempler på dette er papp, plastikk og tekstiler. Resten kan man selvfølgelig kaste i sekken med god samvittighet.

Tenk på omgivelsene

En avfallssekk kan ta mye plass, og er dessuten vanskelig å flytte på når den først er full. Sørg derfor for at sekken ikke plasseres til hinder for mennesker og bilister som ferdes i området.

Det er også lurt å kontakte oss så snart sekken er fylt med avfall, slik at den ikke blir stående unødvendig lenge.

Sikkerhet

Det er også viktig å huske på at sekken kan inneholde mye brannfarlig avfall, og at den derfor bør plasseres i god avstand fra bebyggelse (minst fem meter!).
 
Selve sekken er også laget av brennbart materiale, noe som er viktig å huske på. Siden materialet er antennelig, kan både sekk og innhold begynne å brenne kraftig.
 
Unngå å plassere sekken inntil garasjeanlegg eller hus, og pass samtidig på at brannvesenet har tilstrekkelig fremkommelighet i tilfelle brann skulle oppstå.
 
Har du noen spørsmål om ansvarlig bruk av avfallssekken? Kontakt oss gjerne for flere gode råd og anbefalinger!