Hva skjer med avfallet etter henting?

Vi samarbeider med lokale avfallsbehandlingsanlegg for å sikre at avfallet behandles på en miljøvennlig og ansvarlig måte. Målet er å resirkulere og gjenbruke så mye av avfallet som mulig.