Henter dere også andre sekker enn deres oransje sekker?

Vi henter alle typer Big Bags, uavhengig av farge.