Uncategorized

Big bag for håndtering av restavfall

1. november 2023

Både bedrifter, privatpersoner, sameier og andre kan generere store mengder restavfall i løpet av et år. Dette avfallet må samles opp et sted før det fraktes videre til avfallsmottaket. Her kan big bags ofte være en nyttig og økonomisk løsning!

Her ser vi nærmere på håndtering av restavfall, og når storsekker er et godt alternativ.

Først og fremst: Hva regnes som restavfall?

Restavfall eller blandet avfall kan betraktes som det som er til overs etter at du har sortert alt avfallet som kan gjenvinnes. I mange tilfeller består restavfallet av ulike materialer som er umulig eller utfordrende å separere fra hverandre.

Eksempler på restavfall er emballasje av blandede materialer eller tilgriset pappemballasje. Det kan også være snakk om ting som q-tips, bleier, snus, sugerør eller støvsugerposer. Vanligvis kaster man restavfall i egne poser i en beholder dedikert for restavfall.

Merk deg at ting som matavfall, EE-avfall, farlig avfall og hageavfall ikke regnes som restavfall. Disse skal sorteres for seg selv. Oversikten finner du her.

Bør du ha restavfall i container eller storsekker?

Når du skal kaste restavfall, står valget gjerne mellom storsekker eller containere. Hva som passer best for deg, sameiet eller bedriften, avhenger i stor grad av avfallsmengde.

Er det snakk om små mengder restavfall, har man gjerne avfallet i egne små restavfallsposer som kastes i en restavfallsdunk. Dette er blant annet vanlig i private hjem. Noen ganger har man imidlertid så store avfallsmengder at dunken blir for liten.

I slike tilfeller kan det være aktuelt å vurdere en restavfall-container eller storsekk. Så, hva bør du egentlig velge?

Restavfall i sekker er mer fleksibelt

En container gir god plass til poser med restavfall, men er tung og plasskrevende. Med mindre du har svært store avfallsmengder, kan det være nyttig å vurdere en big bag. Disse sekkene rommer gjerne 800–1 800 liter, og er kjent for å være robuste. En sekk på 800 liter tåler en maksimal vekt på 1 250 kg.

Samtidig tar sekkene mindre plass enn en typisk container, noe som gjør dem langt lettere å plassere på eiendommen. Der en container fint kan ta opp 20 m2 av arealet ditt, vil en storsekk gjerne ikke ta opp mer enn 1–2 m2.

Big bags er budsjettvennlige

Det å sortere restavfall i container har sin pris, og du trenger sannsynligvis hjelp med transport av containeren både til og fra eiendommen. Her kan big bags være et budsjettvennlig alternativ. 

Selve sekken koster vanligvis mindre enn en container, men du slipper også dyre transportkostnader ved levering. Sekken kan sendes per post, noe som er både enkelt og økonomisk. Når sekken er fylt, kan du ved behov velge å bestille henting av kranbil.

Det er også irriterende å måtte betale for en stor container dersom den ikke ender opp med å bli fylt opp. Da kan big bags være mer økonomiske, siden du kan tilpasse antall sekker etter behov.

Tips til deg som skal kaste restavfall

Det er vanlig å kaste restavfall i poser. Disse knytes sammen og samles deretter opp i dunk, big bags eller container. Er det snakk om store gjenstander, trenger du ikke å ha disse i poser. Gjenstandene kan leveres som de er til din lokale gjenvinningsstasjon.

Et annet tips er å begrense mengden restavfall ved å sortere ut det som er mulig å gjenvinne. Mange kaster for eksempel matrester i restavfallet – en avfallstype som egentlig skal sorteres som matavfall. Ved å sortere riktig kan du spare deg for unødvendig høye renovasjonskostnader. 

Henting av restavfall i storsekker

Har du mye restavfall? Henting er da en praktisk og tidsbesparende løsning. De fleste privatpersoner har egne restavfalldunker som kan fylles med poser med restavfall. Disse vil tømmes av ditt lokale renovasjonsselskap med jevne mellomrom. 

Men hva gjør du, sameiet eller bedriften din dersom avfallsmengdene er så store at de ikke får plass i dunken? Da vil løsningen gjerne være én eller flere storsekker. Heldigvis kan du bestille henting også av disse, slik at du slipper å ta hånd om transporten selv.

Siden storsekker fort kan veie omkring 1 000 kilo når de er fylt opp, er det ofte nødvendig at en kranbil kommer og henter avfallet. Restavfallet vil da transporteres til et godkjent avfallsmottak for videre behandling.

Hvor leverer man restavfall i Oslo og resten av landet?

I Norge finnes det utallige gjenvinningsstasjoner som tar i mot restavfall. Det finnes som regel flere slike mottak i hver eneste kommune. Har du for eksempel restavfall i Oslo, kan dette kastes ved mottak på steder som Grefsen, Ryen, Smestad, Grønmo eller Haraldrud.

Restavfall i Trondheim kan blant annet kastes ved Heggstadmoen gjenvinningsstasjon, som er en del av Trondheim Renholdsverk. Når det gjelder restavfall i Stavanger, kan du for eksempel levere dette ved Sele eller Forus gjenvinningsstasjon.

Bor du i Bergen, vil du kunne levere restavfall ved BIR sine gjenvinningsanlegg. Hvis du er usikker på hvor du skal levere søppelet ditt, anbefaler vi deg å sjekke kommunens hjemmesider.

Hva skjer med restavfall?

Etter at man leverer inn restavfall hos en gjenvinningsstasjon, vil avfallet transporteres videre til forbrenningsanlegg. Her vil avfallet brennes, og energien som dannes vil komme til nytte i form av energi. 

Søppel som brennes kan blant annet bli om til fjernvarme og strøm for bedrifter og private boliger. Fire tonn med restavfall vil kunne skape like mye energi som ett tonn med olje. Så selv om restavfall ikke kan materialgjenvinnes, vil det fortsatt ha stor nytteverdi!

Bestill big bags for håndtering av restavfall

Har du mye restavfall, men ikke nok til at det kan forsvare kostnadene av å leie inn en container? Da kan big bags være et godt alternativ. Hos Avfallsekk.no kan du bestille big bags i ulike størrelser, og disse egner seg ypperlig for sortering av restavfall.

Etter at du har fylt sekkene opp med avfall, kan du bestille henting. Vi vil da hente søppelet med en kranbil, og frakte avfallet trygt til en godkjent gjenvinningsstasjon. Storsekker er like aktuelt for bedrifter som det er for borettslag og privatpersoner.

Bestill big bags for restavfall i dag!